SWEDTRAINS Examenspris

SWEDTRAINs examensarbetstävling syftar till att stödja utbildnings- och forskningsverksamhet inom järnvägsteknik vid svenska högskolor. Teknologer inom alla utbildnings- och forskningsverksamheter inom järnvägsteknik vid svenska högskolor inbjuds att delta i tävlingen.

Nu kan du skicka in ditt bidrag till årets examenstävling. Prissumman är 15 000 kronor samt eventuella resekostnader. Priset delas ut under SWEDTRAINs vårmöte den 22 maj 2019 och pristagaren förväntas presentera sitt examensarbete.

Ett exemplar av deltagande examensarbete i digitalt format) ska vara inlämnat till SWEDTRAIN senast den 22 mars 2019. Skicka in ditt arbete till swedtrain@tebab.com

För att delta i tävlingen ska examensarbetet vara genomfört under studieåret 2018. Vinnaren utses av en jury bestående av SWEDTRAINs Forsknings- och Utvecklingskommitté.

Vinnare av SWEDTRAINs examensarbetstävling 2018 var Arthur Aglat och Jannik Theyssen från CHALMERS Tekniska Högskola med arbetet “Design of a Test Rig for Railway Curve Squealing Noise”

med följande motivering av juryn:

 ”Under lång tid har efterfrågan på spårtrafik ökat kraftigt. Spårtrafikens attraktivitet beror på ett flertal faktorer bl a hög transportkapacitet, korta transporttider och inte minst låg miljöpåverkan. En av spårtrafikens stora utmaningar är buller, inte minst från spårvagnar och godståg i tätbebyggda områden vilket stör boenden.

 För att kunna studera och förstå de grundläggande orsakerna till framförallt de skrikljud som uppstår i kurvor har Arthur Aglat och Jannik Theyssen från Chalmers Tekniska Högskola utvecklat en provrigg för detta ändamål i examensarbetet ”Design of a Test Rig for Railway Curve Squealing Noise”. 

Arthur Aglat och Jannik Theyssen har gjort ett mycket gediget arbete vilket lett till ett välskrivet examensarbete med både avancerad analys och praktiska överväganden vilket gör dom till värdiga mottagare av SWEDTRAINS pris för bästa examensarbete under 2017

Priset delades ut vid SWEDTRAINs vårmöte 17 maj 2018, där vinnarna även fick presentera sitt arbete. Vill du veta mer kan hela rapporten läsas här


Tidigare vinnare

2016 Malin Jakobsson och Amanda Lidström, Uppsala Universitet,“Stationsalternativ för en framtida höghastighetsbana – en simulering av spårlösningar och trafikeringsförslag”

2015 Ejder Eken och Robert Friberg, Chalmers, “Modelling of dynamic track forces generated by tram vehicles”

2014  Martin Molin, LTH, “God utformning av järnväg på bro”

2013  Karl Bäckstedt, Erik Karlsson, Philip Molander och Mikael Persson, Chalmers, ”Beslutsstöd för underhåll av järnvägsfordon”

2012 Helena Almegius, Jonatan Berg, Alexander Kärkkainen, Susanna Lindberg, Chalmers, ”Kan detektorer förebygga urspårning?”

2011  Pierre Pettersson, KTH, ”Passenger Waiting Strategies on Railway Platforms – Effects of Information and platform facilities”

2010 Tomas Karis, KTH, ”Track irregularities for high-speed trains”

2009 Nico Burgelman, Chalmers Center för Railway Mechanics – CHARMEC, ”Concrete sleeper tuned to replace a timber sleeper

2008 Jennifer Warg, Omloppsplanering för tågtrafik – Exempel från Ostlänken / Götalandsbanan”

2007 Carl Silfverhielm, Kollektivtrafik i Nacka – Värmdösektorn – idéstudie för spårutbyggnad

2006 Johan Öberg, KTH, Track Deterioration of Ballasted Tracks – Marginal Cost Models for Different Railway Vehicles

2005 Jonas Zachrison, Chalmers

2004 Michael E.K. Mirsch, Chalmers, Utmattningsbeteende vid låg temperatur hos stål för järnvägshjul

2003 Dan Brabie, KTH Railway Technology

2002 Ylva Larsson, Luleå Tekniska Universitet, “Recycling of Materials in Rail Vehicles”