SWEDTRAINS Examenspris

SWEDTRAINs examensarbetstävling syftar till att stödja utbildnings- och forskningsverksamhet inom järnvägsteknik vid svenska högskolor. Teknologer inom alla utbildnings- och forskningsverksamheter inom järnvägsteknik vid svenska högskolor inbjöds att delta i tävlingen.

Under våren 2020 mottog Swedtrain flera intressanta bidrag till examenspristävlingen. Vinnaren har nu utsetts av en jury bestående av SWEDTRAINs Forsknings- och Utvecklingskommitté. Den totala prissumman är 15 000 kronor!

Vinnarna av SWEDTRAINs examensarbetstävling 2019 är Caroline Hägglund och Oscar Jonsson från Luleå Tekniska Universitet med arbetet “Tillståndsbaserat underhåll av spårväxlar genom statistisk processtyrning: En fallstudie enligt DMAI

Priset delas ut under SWEDTRAINs vårmöte den 13 maj då pristagarna presenterar sitt examensarbete närmare. Vill du veta mer om det vinnande bidraget redan nu så kan hela rapporten läsas här

Tidigare vinnare

2018 Erik Magni Vinberg, Kungliga Tekniska Högskolan, ”Energy Use in the Operational Cycle of Passenger Rail Vehicles”

2017 Arthur Aglat och Jannik Theyssen, CHALMERS Tekniska Högskola,  “Design of a Test Rig for Railway Curve Squealing Noise”

2016 Malin Jakobsson och Amanda Lidström, Uppsala Universitet,“Stationsalternativ för en framtida höghastighetsbana – en simulering av spårlösningar och trafikeringsförslag”

2015 Ejder Eken och Robert Friberg, Chalmers, “Modelling of dynamic track forces generated by tram vehicles”

2014  Martin Molin, LTH, ”God utformning av järnväg på bro”

2013  Karl Bäckstedt, Erik Karlsson, Philip Molander och Mikael Persson, Chalmers, ”Beslutsstöd för underhåll av järnvägsfordon”

2012 Helena Almegius, Jonatan Berg, Alexander Kärkkainen, Susanna Lindberg, Chalmers, ”Kan detektorer förebygga urspårning?”

2011  Pierre Pettersson, KTH, ”Passenger Waiting Strategies on Railway Platforms – Effects of Information and platform facilities”

2010 Tomas Karis, KTH, ”Track irregularities for high-speed trains”

2009 Nico Burgelman, Chalmers Center för Railway Mechanics – CHARMEC, ”Concrete sleeper tuned to replace a timber sleeper

2008 Jennifer Warg, Omloppsplanering för tågtrafik – Exempel från Ostlänken / Götalandsbanan”

2007 Carl Silfverhielm, Kollektivtrafik i Nacka – Värmdösektorn – idéstudie för spårutbyggnad

2006 Johan Öberg, KTH, Track Deterioration of Ballasted Tracks – Marginal Cost Models for Different Railway Vehicles

2005 Jonas Zachrison, Chalmers

2004 Michael E.K. Mirsch, Chalmers, Utmattningsbeteende vid låg temperatur hos stål för järnvägshjul

2003 Dan Brabie, KTH Railway Technology

2002 Ylva Larsson, Luleå Tekniska Universitet, ”Recycling of Materials in Rail Vehicles”