SWEDTRAINS Examenspris

SWEDTRAINs examensarbetstävling syftar till att stödja utbildnings- och forskningsverksamhet inom järnvägsteknik vid svenska högskolor. Teknologer inom alla utbildnings- och forskningsverksamheter inom järnvägsteknik vid svenska högskolor inbjuds att delta i tävlingen.

Sista dagen har nu passerat för att skicka in sitt bidrag till tävlingen, samtliga arbeten bedöms nu av vår jury.

Priset delas ut under SWEDTRAINs vårmöte den 13 maj och pristagaren förväntas presentera sitt examensarbete.

Vinnaren av förra årets examenspristävling utsågs av av en jury bestående av SWEDTRAINs Forsknings- och Utvecklingskommitté.

Vinnare av SWEDTRAINs examensarbetstävling 2019 var Erik Magni Vinberg från KTH med arbetet ”Energy Use in the Operational Cycle of Passenger Rail Vehicles” ”.   Följande motivering gavs vid prisutdelningen:

Examenprisvinnaren Erik Magni Vinberg och Pia Lagerlöf, generalsekreterare Swedtrain

Tågs energiförbrukning är av stor betydelse både för järnvägen i framtidens transportsystem och för järnvägsföretagens ekonomi. Vanligtvis läggs stort fokus på tågs energiförbrukning för framdrivning. I sitt examensarbete ”Energy Use in the Operational Cycle of Passenger Rail Vehicles” har Erik Magni Vinberg vid KTH studerat energi-förbrukningen under ett tågs hela driftcykel för att även kunna studera hur situationer som uppställning, parkering, klargörningar och underhåll påverkar energianvändningen genom behov av t ex hjälpkraft. Examensarbetet är mycket välskrivet och genomarbetat med väl redovisade antaganden och modeller inklusive validering mot uppmätta data. Sammantaget gör detta Erik Magni Vinberg till en värdig mottagare av Swedtrains pris för bästa examensarbete 2018.”

Priset delades ut i samband med Swedtrains vårmöte den 22 maj 2019, där vinnaren även fick presentera sitt arbete. Vill du veta mer kan hela rapporten läsas här

Tidigare vinnare

2017 Arthur Aglat och Jannik Theyssen, CHALMERS Tekniska Högskola,  “Design of a Test Rig for Railway Curve Squealing Noise”

2016 Malin Jakobsson och Amanda Lidström, Uppsala Universitet,“Stationsalternativ för en framtida höghastighetsbana – en simulering av spårlösningar och trafikeringsförslag”

2015 Ejder Eken och Robert Friberg, Chalmers, “Modelling of dynamic track forces generated by tram vehicles”

2014  Martin Molin, LTH, “God utformning av järnväg på bro”

2013  Karl Bäckstedt, Erik Karlsson, Philip Molander och Mikael Persson, Chalmers, ”Beslutsstöd för underhåll av järnvägsfordon”

2012 Helena Almegius, Jonatan Berg, Alexander Kärkkainen, Susanna Lindberg, Chalmers, ”Kan detektorer förebygga urspårning?”

2011  Pierre Pettersson, KTH, ”Passenger Waiting Strategies on Railway Platforms – Effects of Information and platform facilities”

2010 Tomas Karis, KTH, ”Track irregularities for high-speed trains”

2009 Nico Burgelman, Chalmers Center för Railway Mechanics – CHARMEC, ”Concrete sleeper tuned to replace a timber sleeper

2008 Jennifer Warg, Omloppsplanering för tågtrafik – Exempel från Ostlänken / Götalandsbanan”

2007 Carl Silfverhielm, Kollektivtrafik i Nacka – Värmdösektorn – idéstudie för spårutbyggnad

2006 Johan Öberg, KTH, Track Deterioration of Ballasted Tracks – Marginal Cost Models for Different Railway Vehicles

2005 Jonas Zachrison, Chalmers

2004 Michael E.K. Mirsch, Chalmers, Utmattningsbeteende vid låg temperatur hos stål för järnvägshjul

2003 Dan Brabie, KTH Railway Technology

2002 Ylva Larsson, Luleå Tekniska Universitet, “Recycling of Materials in Rail Vehicles”