Järnvägsbranschen är en framtidsbransch – följ med oss på tåget!

Swedtrain har nu genomfört sitt andra praktikprogram 2020 för att locka fler till järnvägsbranschen. Järnvägen är nödvändig för att lyckas med hållbar samhällsutveckling, arbetspendling, tillväxt och men också för export av varor. Sveriges satsningar på järnvägens utveckling är nu större än någonsin! Tåg- och järnvägsbranschen sysselsätter idag drygt 25 000 personer och vi behöver bli fler.

Upplägg

Under sommaren 2020 fick 6 studenter i Swedtrains praktikprogram möjlighet att arbeta på våra medlemsföretag. I programmet medverkar både konsultföretag, produktionsföretag och underhållsföretag, vilket ger en unik inblick i flera olika delar av järnvägsbranschen. Programmet var totalt 6 veckor (v.24 -29) och genomfördes digitalt och på plats. I år gav företagen praktikanterna i uppdrag att ta reda på hur järnvägsbranschen har påverkats av pandemin, samt komma med förslag för att stärka järnvägens konkurrenskraft. Resultaten och en rapport hittar ni här och här.

Efter praktikens slut fick samtliga praktikanter i uppdrag att skriva om sin sommar på företagen.

Läs om studenternas upplevelser här

År 2020 medverkade följande företag: Atkins, MTR Tech, SWECO, Alstom och WSP.