Järnvägsbranschen är en framtidsbransch – följ med oss på tåget!

Swedtrain genomför nu sitt andra praktikprogram 2020 för att locka fler till järnvägsbranschen. Järnvägen är nödvändig för att lyckas med hållbar samhällsutveckling, arbetspendling, tillväxt och men också för export av varor. Sveriges satsningar på järnvägens utveckling är nu större än någonsin! Tåg- och järnvägsbranschen sysselsätter idag drygt 25 000 personer och vi behöver bli fler.

Upplägg
Inom Swedtrains praktikprogram kommer 6 studenter under sommaren att få möjlighet att arbeta på 3 av våra medlemsföretag. I programmet medverkar både konsultföretag, produktionsföretag och underhållsföretag, vilket gör att man får en unik inblick i flera olika delar av järnvägsbranschen. Programmet är totalt 6 veckor (v.24 -29).

I år medverkar följande företag: Atkins, MTR Tech, SWECO, Alstom, Euromaint och WSP.