Järnvägsbranschen är en framtidsbransch – följ med oss på tåget!

Swedtrain har nu genomfört sitt andra praktikprogram 2020 för att locka fler till järnvägsbranschen. Järnvägen är nödvändig för att lyckas med hållbar samhällsutveckling, arbetspendling, tillväxt och men också för export av varor. Sveriges satsningar på järnvägens utveckling är nu större än någonsin! Tåg- och järnvägsbranschen sysselsätter idag drygt 25 000 personer och vi behöver bli fler.

Upplägg

Under sommaren 2020 fick 6 studenter i Swedtrains praktikprogram möjlighet att arbeta på våra medlemsföretag. I programmet medverkar både konsultföretag, produktionsföretag och underhållsföretag, vilket ger en unik inblick i flera olika delar av järnvägsbranschen. Programmet var totalt 6 veckor (v.24 -29).

År 2020 medverkade följande företag: Atkins, MTR Tech, SWECO, Alstom och WSP.

Vill du anmäla dig till praktikprogrammet 2021?

Om du vill söka till praktikprogrammet 2021, anmäl dig då på denna lista så kommer du att få mail när vi släpper annonsen.