SWEDTRAINS Praktikprogram

Järnvägsbranschen är en framtidsbransch – följ med oss på tåget! Vill du bidra till att utveckla järnvägen, ett av våra mest hållbara och effektiva transportslag? Vill du samtidigt jobba med den senaste tekniken i varierande miljöer? Då är Swedtrains nya praktikprogram något för dig!

Järnvägen är nödvändig för att lyckas med hållbar samhällsutveckling, arbetspendling, tillväxt och men också för export av varor. Sveriges satsningar på järnvägens utveckling är nu större än någonsin! Tåg- och järnvägsbranschen sysselsätter idag drygt 25 000 personer och vi behöver bli fler.

Under sommaren 2019 genomfördes första omgången av Swedtrains praktikprogram där de tre studenterna Cajsa Åkerlund, Henrik Karlsson och Elin Hellbom praktiserade på Swedtrains medlemsbolag Alstom, Euromaint och WSP.

De har under nio veckor sett järnvägsbranschen från flera olika håll och arbetat i hela Sverige, från norr till söder och från öster till väster.

Nu startar arbetet med utforma fortsättningen och göra den ännu bättre. Nedan kan du läsa mer om hur upplägget såg ut inför 2019.

Upplägg

Inom Swedtrains praktikprogram kommer du under sommaren att få praktisera på Alstom, Euromaint och WSP. Placeringsort är Stockholm men praktik kan ske på annan ort under delar av perioden. Resor främst inom Sverige och ev. inom Norden kan förekomma. (Boende och transporter ingår).

Programmet är totalt 9 veckor och du kommer att vara 3 veckor på varje företag samt ha en vecka ledigt (vecka 30). Programmet startar med en gemensam Kick-off den 10 juni och vi avslutar även gemensamt den 16 augusti.

Vad får man göra som praktikant?

Programmet startar hos WSP som är ett globalt konsultbolag med fokus på hållbar samhällsutveckling. Där får du chansen att arbeta med de största tågprojekten i Norden. Du kommer att lära dig om projektledning och strategisk rådgivning i stora, komplexa projekt som förändrar branschen men du kommer också att arbeta med att lösa kluriga tekniska frågor, göra analyser, underlag och rapporter. Projekten bedrivs på WSPs kontor eller ute hos kund.

Mellanperioden är du hos EuroMaint som erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll på kundernas fordonsflottor. Verkstadsområdet i Hagalund är till ytan norra Europas största depå och här kommer du att få arbeta produktionsinriktat med diverse underhålls-insatser. Blåstället på under denna perioden. Du får medverka vid hjulsvarvning av diverse tågfordon, hjulaxelbyten samt kvalificerade felsökningar.

Under sista perioden arbetar du hos Alstom som levererar hållbara transportlösningar, tåg och underhåll såväl som signal- och trafikkontrollsystem till alla nordiska länder. Huvuddelen av tiden kommer du att arbeta på en av Alstoms stora depåer i Motala, Boxholm, Göteborg eller Helsingborg. Exempel på arbetsuppgifter är att sammanställa rapportunderlag, bistå i rotorsaksanalys, ta fram förslag för effektivisering av produktions-moment. tex sammanställa rapportunderlag, bistå i rotorsaks-analys, sammanställa förslag för effektivisering av produktions-moment.

Vi söker dig som:

  • Är nyfiken på att lära dig mer om järnvägsbranschen och vill få ett värdefullt nätverk.
  • Har kommit en bit på väg i din utbildning, 3 år på högskolan.
  • Har god kommunikationsförmåga och lätt för att samarbeta med andra.
  • Har goda kunskaper i Svenska och Engelska