1. Hantering av personuppgifter

Att SWEDTRAIN och dess kansli (Teknikföretagens Branschgrupper AB) kommer hantera de uppgifter som delas i detta formulär för att förbereda, genomföra och följa upp detta evenemang tillsammans med Snälltåget AB samt leverantörer så som restaurang. Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. För mer information om hur och varför vi behandlar personuppgifter, läs gärna vår personuppgiftspolicy: https://www.swedtrain.org/om-swedtrain/personuppgiftspolicy/ Jag är även införstådd i att jag genom att meddela swedtrain@tebab.com när som helst kan begära att mina uppgifter tas bort.

För de personuppgifter som lämnas i anmälan har jag säkerställt att samtycke inhämtats från den personuppgifterna gäller. Genom att kryssa i rutan finns ett samtycke till att uppgifterna behandlas i enlighet med dataskyddsförordningens riktlinjer. Mer information om detta samt vilka rättigheter den registrerade hittas här: https://www.swedtrain.org/om-swedtrain/personuppgiftspolicy/

2. Nyhetsbrev, inbjudningar med mera

Att jag hamnar på Swedtrains utskickslista/utskickslistor för inbjudningar till aktiviteter, evenemang, nyhetsbrev och information till Swedtrains utökade nätverk. Jag är även införstådd i att jag när som helst har rätt att begära att bli borttagen från en eller flera av dessa listor. Detta görs genom att klicka på avregistreringslänken eller meddela swedtrain@tebab.com.

3. Fotografering

Att det under evenemanget kommer att tas bilder. Dessa bilder kan i vissa fall komma att publiceras online, i tryckt material och i digitalt material. Både i redaktionella sammanhang och i marknadsföring av evenemang och föreningen. Jag är även införstådd i att jag genom att meddela swedtrain@tebab.com när som helst kan begära att en bild på mig tas bort.

4. Videoinspelning

Att det under evenemanget kan komma att spelas in delar av eller hela evenemanget och sen i vissa fall publiceras online och i digitalt material. Både i redaktionella sammanhang och i marknadsföring av evenemang och föreningen. Jag är även införstådd i att jag genom att meddela swedtrain@tebab.com när som helst kan begära att en film på mig tas bort.

5. Återbetalning

Anmälan är bindande och kan inte avbokas. Vid inställd resa återbetalas allt utom bokningsavgiften. Ändringar i aktiviteten görs direkt i Billettos system av anmäld deltagare.

6. Covid 19

Arrangörerna av evenemanget följer noga utvecklingen och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Swedtrain x Snälltåget – Innotranståget kommer att arrangeras enligt gällande regler och på ett säkert sätt. Om det rekommenderas av myndigheterna har vi rätt att begära att alla deltagare kan uppvisa ett covidbevis eller motsvarande.