1. Hantering av personuppgifter

Att Swedtrain och dess kansli (Teknikföretagens Branschgrupper AB) tillsammans med Tågföretagen kommer hantera de uppgifter som delas i detta formulär för att förbereda, genomföra och följa upp detta evenemang. Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. För mer information om hur och varför vi behandlar personuppgifter, läs gärna vår personuppgiftspolicy: https://www.swedtrain.org/om-swedtrain/personuppgiftspolicy/ Jag är även införstådd i att jag genom att meddela swedtrain@tebab.com när som helst kan begära att mina uppgifter tas bort.

2. Nyhetsbrev, inbjudningar med mera

Att jag hamnar på utskickslistan för inbjudningar till Järnvägsdagen. Jag är även införstådd i att jag när som helst har rätt att begära att bli borttagen från denna lista. Detta görs genom att klicka på avregistreringslänken eller meddela swedtrain@tebab.com.

3. Fotografering

Att det under Järnvägsdagen kommer att tas bilder. Dessa bilder kan i vissa fall komma att publiceras online, i tryckt material och i digitalt material. Både i redaktionella sammanhang och i marknadsföring av evenemang och Swedtrain respektive Tågföretagen. Jag är även införstådd i att jag genom att meddela swedtrain@tebab.com när som helst kan begära att en bild på mig tas bort.

4. Videoinspelning

Att det under Järnvägsdagen kommer att spelas in delar av eller hela evenemanget. Detta material kan publiceras online och i digitalt material. Både i redaktionella sammanhang och i marknadsföring av evenemang och Swedtrain respektive Tågföretagen. Jag är även införstådd i att jag genom att meddela swedtrain@tebab.com när som helst kan begära att en film på mig tas bort.

5. Återbetalning

Anmälan är bindande och kan inte avbokas. Om du får förhinder kan platsen kostnadsfritt överlåtas till en kollega, senast den 13 november 2022 för att vi ska kunna hantera specialkost och namnskyltar. Vid senare ändringar kan vi inte garantera specialkost alt. att ny deltagare får ta över redan anmäld specialkost. Ändringar görs direkt i Billettos system av anmäld deltagare.

6. Covid 19

Arrangörerna av Järnvägsdagen följer noga utvecklingen och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Järnvägsdagen kommer att arrangeras enligt gällande regler och på ett säkert sätt för både talare och deltagare. Om det rekommenderas av myndigheterna har vi rätt att begära att alla deltagare kan uppvisa ett covidbevis eller motsvarande.

7. Deltagarlista

Det kommer att finnas en deltagarlista tillgänglig på evenemanget. Meddela oss om du inte vill läggas till i listan. Tills vidare kommer alla anmälda deltagare att finnas med på dessa listor. Du kan när som helst tas bort från listan genom att kontakta swedtrain@tebab.com

8. Specialkost

Att om jag fyller i specialkost kommer denna information att delas med Sergel HUB och restaurangen som levererar mat till Järnvägsdagen. För dessa uppgifter om kost har jag säkerställt att samtycke finns till behandlingen av känsliga personuppgifter. Dessa uppgifter kommer att raderas 7 dagar efter aktuellt evenemang.

För de personuppgifter som lämnas i anmälan har jag säkerställt att samtycke inhämtats från den personuppgifterna gäller. Genom att kryssa i rutan finns ett samtycke till att uppgifterna behandlas i enlighet med dataskyddsförordningens riktlinjer. Mer information om detta samt vilka rättigheter den registrerade hittas här: https://www.swedtrain.org/om-swedtrain/personuppgiftspolicy/