Utlåtande avseende införande av förbud mot gjutjärnsbromsblock

SWEDTRAIN, Svenska Privatvagnföreningen (SPF), och Branschföreningen Tågoperatörerna har lämnat ett utlåtande avseende införande av förbud mot gjutjärnsbromsblock.

Branschorganisationerna Tågoperatörerna, Swedtrain och Svenska Privatvagnföreningen vill med denna gemensamma skrivelse klargöra de allvarliga konsekvenser som branschen kommer att drabbas av med anledning av EU-kommissionens ambitioner om lagkrav för bullerreducering avseende järnväg genom införande av förbud mot gjutjärnsblock. På både kort och lång sikt är det ytterst viktigt att transport av gods på järnväg inte drabbas av ytterligare kostnadsökningar. Samhället behöver en konkurrenskraftig godstrafik på järnväg för att värna om klimatmålen.

Utlåtande avseende införande av förbud mot gjutjärnsbromsblock