Studie av tågs energiförbrukning vinnare Swedtrains tävling för bästa examensarbete!

Swedtrains tävling för bästa examensarbete 2018 vanns av Erik Magni Vinberg från KTH med arbetet ”Energy Use in the Operational Cycle of Passenger Rail Vehicles” ”.  

Tågs energiförbrukning är av stor betydelse både för järnvägen i framtidens transportsystem och för järnvägsföretagens ekonomi. Vanligtvis läggs stort fokus på tågs energiförbrukning för framdrivning. I sitt examensarbete ”Energy Use in the Operational Cycle of Passenger Rail Vehicles” har Erik Magni Vinberg vid KTH studerat energi-förbrukningen under ett tågs hela driftcykel för att även kunna studera hur situationer som uppställning, parkering, klargörningar och underhåll påverkar energianvändningen genom behov av t ex hjälpkraft säger Stefan Östlund, representant för Swedtrains FoU-kommitté och jury. Stefan fortsätter  ”Examensarbetet är mycket välskrivet och genomarbetat med väl redovisade antaganden och modeller inklusive validering mot uppmätta data. Sammantaget gör detta Erik Magni Vinberg till en värdig mottagare av Swedtrains pris för bästa examensarbete 2018.”

Priset delades ut i samband med Swedtrains vårmöte den 22 maj 2019.

Här kan läsa hela examensarbetet: Vinnande bidrag examensarbetstävling