Studie om tillståndsbaserat underhåll av spårväxlar vinnare av Swedtrains tävling för bästa examensarbete!

Vinnarna av Swedtrains examensarbetstävling är Caroline Hägglund och Oscar Jonsson från Luleå Tekniska Universitet med arbetet "Tillståndsbaserat underhåll av spårväxlar genom statistisk processtyrning – En fallstudie enligt DMAIC"

”Järnvägen är ett integrerat system där driftstörningar kan bli oerhört kostsamma. Att på ett tidigt stadium identifiera potentiella störningskällor så att dessa kan åtgärdas kan därför ge stora vinster. I examensarbetet ”Tillståndsbaserat underhåll av spårväxlar genom statistisk processtyrning – En fallstudie enligt DMAIC” har Caroline Hägglund och Oscar Jonsson visat hur detta kan genomföras i praktiken” säger Anders Ekberg, representant för Swedtrains FoU-kommitté och jury.

Anders fortsätter ”examensarbetet applicerar en bred palett av metoder för att analysera orsaken till driftstörningar hos växlar. Arbetet är ett gott exempel på de möjligheter som finns att använda driftsinformation som samlas in inom järnvägen. På ett kunnigt sätt lyfts begränsningar i vad som idag kan analyseras fram och förbättringsmöjligheter identifieras. Examensarbetet är väl strukturerat, mycket välskrivet och innehåller väl motiverade analyser och slutsatser. Sammantaget gör detta Caroline Hägglund och Oscar Jonsson till värdiga mottagare av Swedtrains pris för bästa examensarbete 2019.

Caroline och Oscar sökte gemensamt sitt exjobb på Sweco. I en intervju med Luleå universitet kommenterar Caroline samarbetet:  ”-Vi såg olika sidor av projektet och det gjorde att vi diskuterade mycket och inte alltid var överens. Detta ledde till att när vi väl presenterade förslag för vår handledare hade vi redan tittat på projektet ur olika vinklar och kunde presentera olika scenarier” Idag arbetar Oscar Jonsson på Trafikverket medan Caroline Hägglund fortsatt arbeta med projektet på Sweco.

”De både kände sig som vinnare redan när examensarbetet var klart och att vinna ett pris för det är något som de båda tyckte var väldigt roligt.” Skriver Luleå Universitet

SWEDTRAINs examensarbetstävling syftar till att stödja utbildnings- och forskningsverksamhet inom järnvägsteknik vid svenska högskolor. Teknologer inom alla utbildnings- och forskningsverksamheter inom järnvägsteknik vid svenska högskolor bjuds in för att delta i tävlingen.

Läs hela examensarbetet på Swedtrains hemsida.