Nudgea till en säkrare resa

Under sommaren har Swedtrains praktikanter Aron Norén, Alma Bäckman och Simon Wikström arbetat med ett projekt kring Covid-19s påverkan på tågbranschen. I rapporten som blev ett av resultaten från praktikperioden diskuterar de innovativa idéer kring hur vi på bästa sätt kan tackla den pågående pandemin.

I deras rapport undersöktes främst hur den beteendeekonomiska metoden nudging kan användas som verktyg för att öka det säkra resandet. Nudging är en Nobelprisvinnande metod som beskriver hur små förändringar i valarkitektur kan leda till positivt inflytande i människors sätt att göra val. Praktikdeltagarna använde sig av boken Nudging I Praktiken – Så gör organisationen det lätt att göra rätt, för att hitta inspiration till lösningar. I boken presenteras tio nudgeverktyg, som visar konkreta tillvägagångssätt för att nudga individer till “rätt” beslut.

“I Sverige har pandemin hanterats på ett sådant sätt att individen givits mycket eget ansvar. Av den anledningen anser vi att nudging är en passande metod för att hjälpa tågbranschen att i sin tur hjälpa individen att resa på ett säkert sätt.” – berättar Alma Bäckman

Bild från rapporten som visar hur information angående beläggningsgrad på ankommande tåg kan förmedlas till resenärer.

Ett av de förslag som praktikdeltagarna tog fram var en lösning att använda sig av realtidsuppdaterad passagerarräkning som delges till resenärerna innan tågen kommer in till en station. Detta för att göra det enkelt att se var det finns plats på inkommande tåg och vilka delar av perrongen att undvika för att hålla lämpligt avstånd till övriga resenärer. I denna idé används fyra nudgeverktyg, nämligen;

  • Förändring av placering – Genom att placera information i tågstationen och platser där passagerare naturligt rör sig på väg mot perrongen och enkelt få information.
  • Visa vägen – Genom att visa vilken vagn som är lämpligast att åka i.
  • Rama in informationen – Genom att använda mobilappar och skärmar med informationen som är viktig att förmedla till resenärerna angående deras resa.
  • Skapa ägarskap – Genom att låta resenären bli en del av förändringen och förstå sin egen relevans i att minska smittspridningen.

”Vi vill skapa lösningar som använder den teknik och data som redan existerar på dagens tåg. På så sätt är det snabbt, billigt och enkelt att implementera.” – Förklarar Aron Norén

En annan lösning som presenterades handlade om hur man kan styra flödet av passagerare på ett sätt som minskar smittspridningen på stationer och perronger. Fokus här låg på att förhindra köbildning och integrera så kallade hygienstationer i det naturliga passagerarflödet. Hygienstationer har börjat dyka upp på många butiker och köpcentrum, detta är en trend som praktikanterna tycker att även tågbranschen borde ta efter. Väl utplacerade och tilltalande stationer ska göra det till en naturlig del av resan att även sprita händerna. Dessutom har det visat sig att handsprit är väl fungerande mot just Covid-19 på grund av virusets speciella membran.

Men, ökad renlighet kan inte bara minska smittspridningen, praktikanterna ser även ett samband mellan hygienstationerna och resenärernas upplevda trygghet och tror därigenom att hygienstationerna kan locka tillbaka resenärer. En studie genomförd av konsultbolaget Oliver Wyman visar att den viktigaste aspekten för att locka tillbaka resenärer till kollektivtrafiken är just den upplevda renligheten.

I denna idé används följande tre nudgeverktyg;

  • Förändra placeringen – Genom att placera hygienstationerna i det naturliga passagerarflödet, som sker på vägen mot perrongen.
  • Visa vägen – Detta genom att tydligt markera var hygienstationerna är och hjälpa passagerarna rikta uppmärksamhet mot hygienstationerna.
  • Skapa ägarskap – Detta genom att inte tvinga resenärerna att gå till hygienstationerna, utan istället låta passagerarna inse att de är aktivt deltagande i att minska smittspridningen.

Läs hela rapporten här