Data kan hjälpa resenärer att planera en säkrare resa

Som en del av Swedtrains praktikprogram 2020 genomförde studenterna Joar Forsberg, Pauline Korssell och Ormia Abdullah en studie för att se hur järnvägsbranschen har påverkats av pandemin samt hitta innovativa lösningar för att öka resenärers förtroende för järnvägsbranschen efter Covid-19.

Praktikanterna valde att undersöka tre fokusområden, resenärer, hygien och stationer. Innovationer i dessa tre kategorier kombinerades med en analys sett till vilken pandemisk fas de bör implementeras i. Detta kopplades sedan till Trafikverkets fyrstegsprincip för att förstå relevansen av den föreslagna
lösningen, åtgärden eller innovationen.

Enkel visualisering av hur symboler med indikation på om det är mycket folk i någon del av tåget skulle kunna se ut på en skärm redan på perrongen.

Enkel visualisering av hur symboler med indikation på om det är mycket folk i någon del av tåget skulle kunna se ut på en skärm redan på perrongen.

Resultaten av studien visar att fokus bör ligga på att utnyttja och tillgängliggöra befintlig data för att göra det enkelt för resenärer att få information om hur många som befinner sig på ett tåg eller en station. På så sätt kan resenären själv planera sin resa och välja en alternativ resväg vid behov. Detta bör kombineras med en app som gör att resenärer på ett tåg själva kan bidra med information om det är fullt eller inte i deras vagn. Detta är värdefull information då känslan av trängsel kan skilja sig från vad som normalt definieras som fullt.

Enkel visualisering av hur symboler med indikation  om det är mycket folk i någon del av tåget skulle kunna se ut  en skärm redan på perrongen.

Att införa plexiglas mellan två säten, en metod som redan är beprövad i Kanada under pandemin, är en annan lösning som presenteras i rapporten. Ytterligare förslag, som inte kräver ombyggnation, är så kallade ”riskkupéer”.  Detta är helt enkelt en avdelning ombord för personer i riskgrupp som vill resa tryggt.

Vi fokuserade även på placering av information och alcogelstationer för att tidigt minimera smittspridning samt att hitta områden för att stärka järnvägsbranschens konkurrenskraft i framtiden.” Berättar Joar Forsberg.

Pauline Korssell fortsätter ”För att kunna stärka järnvägsbranschen konkurrenskraft i framtiden är det nödvändigt med gemensam kompetensförsörjning, som detta praktikprogram, men även att kontinuerligt få fler att förstå bredden av tjänster som järnvägsbranschen har att erbjuda.”

Som ett steg i att locka unga till branschen ger de förslag på hur man kan använda sig av studenterna på Swedtrains praktikprogram.

Detta skulle kunna göras genom studentambassadörer som når ut till studenter under hela året.” säger Ormia Abdullah. ”På detta sätt kan man bevara kompetensen från praktikprogrammet men också ta tillvara kontakterna som finns till studenterna på universiteten, avslutar Ormia.

Här kan du läsa hela rapporten ”Covid-19s påverkan på den svenska järnvägsbranschen. Ett arbete om åtgärder, lösningar och innovationer för att öka resenärers förtroende för järnvägen efter Covid-19”