En lärorik och givande sommar på praktikprogrammet

Alma Bäckman gör sitt femte och sista år vid Uppsala Universitet där hon studerar Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle med en IT-inriktning. Hon sökte sig till Swedtrains praktikprogram för att lära sig mer om tågbranschen och uppskattade den förståelse hon fick för tågbranschens bredd av arbetsområden.

Spännande projekt och nya insikter

Vad fick dig att ansöka om en plats på praktikprogrammet?

Jag sökte mig till Swedtrains praktikprogram av nyfikenhet och ville lära mig mer om arbetet inom tågbranschen. Jag var speciellt nyfiken på hur man arbetar med digitalisering, vilket verkligen har varit ett högst aktuellt ämne under praktikprogrammets gång.

Så vad fick ni göra som praktikanter?

Alma Bäckman

Alma Bäckman

Under min tid som praktikant fick jag möjlighet att besöka WSP, MTR Tech, Sweco, Alstom och Atkins. Jag upplevde att vi fick ett mycket trevligt välkomnande hos företagen och att vi fick träffa inspirerande människor som verkligen brinner för det de arbetar med.

En unik och stor fördel med Swedtrains praktikprogram var just möjligheten att besöka flera olika företag inom samma bransch, vilket jag inte tror är helt vanligt. Vi besökte konsultföretag, underhållsföretag och produktionsföretag vilket gjorde att man fick en god inblick i och förståelse för tågbranschens bredd av arbetsområden. Vi fick föreläsningar om bland annat upphandlingar, signalsystem, digitalisering och riskhantering. Dessutom genomförde jag, tillsammans med två av de andra praktikanterna, en projektuppgift som kretsade kring lösningar och innovationer för tågbranschen med fokus på covid-19. Det var ett spännande projekt som ledde till nya insikter där vi fick applicera det vi lärt oss i vår uppgift.

En lärorik, rolig och givande sommar på praktikprogrammet 

Hur skulle du sammanfatta den här sommaren ute på företagen?

Jag hade en mycket givande sommar där jag fick förståelse för vad det innebär att arbeta inom tågbranschen, träffa intressanta och inspirerande människor samt nya vänner i de praktikanter jag arbetade med under sommaren.

Jag rekommenderar verkligen studenter att söka Swedtrains praktikprogram, eftersom man får chansen att lära sig om flera olika områden. Detta gör att du kan studera många olika inriktningar på universitetet och ändå lära dig saker inom ditt intresseområde samt upptäcka nya områden som du kanske inte kände till innan. Jag kan intyga att du som student kommer få en lärorik och rolig sommar på praktikprogrammet och avslutningsvis vill jag tacka Swedtrain samt de deltagande medlemsföretagen för en mycket trevlig och givande sommar!