Flexiwaggon – ny medlem i Swedtrain

Swedtrain är glada att välkomna Flexiwaggon som ny medlem i föreningen. Transportsystemet behöver smarta lösningar för att kunna leverera gods på det snabbaste och mest klimatsmarta sätt. En sådan lösning kommer från det svenska teknikbolaget Flexiwaggons innovation.

Erbjuder lösning för klimatneutrala transporter

Flexiwaggon möjliggör stora kostnadsbesparingar genom hela värdekedjan och erbjuder samtidigt en unik lösning för klimatneutrala transporter, säger Jan Eriksson, VD på Flexiwaggon. Jan fortsätter: att flytta godstransporter från landsväg till järnväg innebär flera fördelar där både fraktbolag, tågoperatörer, slutkunden och inte minst samhället gynnas.

Andra generationens Flexiwaggon genererar sin egen el via en axelgenerator som sitter på boogin och som bland annat tar vara på tågets bromsenergi.

– Att generera egen el och sedan lagra den i ett batteri innebär att vår lösning är helt oberoende av olika länders el-infrastruktur, eller avsaknad av el-infrastruktur. Och skulle spåret bli strömlöst kan ändå vagnens alla funktioner upprätthållas. Möjligheten att kunna erbjuda laddning av el-drivna fordon ombord på Flexiwaggon är en av bolagets främsta konkurrensfördelar, menar Jan.

Stort intresse för konceptet finns i Nordamerika

Under de senaste åren har bolaget bland annat fokuserat på att bygga upp ett nätverk av intressenter såväl nationellt som internationellt, och i juli i år skapades ett samriskbolag tillsammans med nordamerikanska partners.
-Här ligger vårt fokus på ett första pilotprojekt i Port of Long Beach i Los Angeles. Marknaden för lastbilstransporter i USA växer stadigt och med den behovet av hållbara lösningar. Därför är det glädjande att flera stora aktörer inom lastbils- och järnvägsbranschen visat stort intresse för vårt bolag, avslutar Jan.

Vi är glada att få välkomna Flexiwaggon som ny medlem i Swedtrain. De erbjuder en intressant lösning för övergång från väg till järnväg och vi ser fram emot deras engagemang i föreningen, avslutar Gabriel Modéus, generalsekreterare i Swedtrain.