Nu testas automatkoppel för godsvagnar i Luleå!

Nu har vintertesterna påbörjats i Norra Norrland för sexton stycken automatkoppel för godsvagnar från fyra av Swedtrains medlemsföretag. Automatkopplen från företagen CAF, Dellner, Voith och Wabtec ingår alla i ett test-tågset som utgår från stålverksområdet i Luleå.

Testerna, som utförs under Trafikverkets ledning med stöd av bland annat RISE och Green Cargo, är en del i EU:s projekt Shift2Rail, där syftet är att hitta en standard för automatkoppel för godsvagnar som sedan kan införas inom hela Europa med start 2023. Målet är att alla godsvagnar inom EU ska vara konverterade till automatkoppel år 2030.

Som många kanske redan vet används idag beteckningen DAC, Digital Automatic Coupler, internationellt. Bakgrunden till det är att inte bara luft ska kopplas automatiskt utan även data och el. Just standardiseringen av automatisk koppling av data och el öppnar upp väldiga möjligheter för att underlätta en av grunderna i Shift2Rail, nämligen flytt av gods från väg till järnväg. Vilket enligt EU, och även nationellt i Sverige, är en av grundförutsättningarna för att vi ska klara av att möta klimatmålen 2030 och 2045. Läs gärna vår tidigare krönika för mer information om fördelarna med automatkoppel.

Testerna kommer pågå mellan januari och februari 2021 och resultat presenteras under våren. Vi hoppas på att den vinter som nu blivit mer normal fortsätter framöver så att vi får bra tester till stånd och därmed även bra beslutsunderlag.

Vi ser fram emot att aktivt få delta och följa vintertesterna och lovar att hålla er uppdaterade om spännande och intressanta framsteg!

CAF   Dellner   Voith   Wabtech