Swedtrain svarar Trafikverket om järnvägens framtid

Swedtrain har nu svarat på Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022-2033 och 2022-2037. De viktigaste synpunkterna från det remissvar vi lämnat är bland andra att Stambanorna måste byggas snarast och kapaciteten i järnvägsnätet måste öka.

Swedtrain är tacksamma över att blivit tillfrågade och tackar för inbjudan att lämna vårt remissvar. Vi är även tacksamma för den inbjudan vi fick av Infrastrukturdepartementet att framföra våra viktigaste synpunkter direkt till Infrastrukturminister Thomas Eneroth i december.

Vi inleder vårt svar med att vi generellt hade velat se fler potentiella scenarion som återspeglar konsekvenserna av pandemin, så som eventuellt minskad urbanisering som skulle kräva smidiga, klimatsmarta, transporter när allt fler kan komma att välja att bosätta sig längre ifrån sina kollegor i städerna. Med nya stambanor och teknik kan vi bland annat skapa en större flexibilitet på bostadsmarknaden, bättre robusthet i systemet och utrymme för mer person- och godståg.

I trafikverkets uppdrag framgår det tydligt att klimatmålen ska vara en del av planeringen. Här är järnvägen oslagbar när det kommer till energieffektiv transport. För en av utmaningarna man måste ta sig an när trafiken elektrifieras är elbristen som kan uppstå. I vårt remissvar lyfter vi även exempel på nya innovationer och hur teknik kan lösa många av de problem som finns. Dessutom tar vi upp hur järnvägen och nya stambanor för höghastighetståg är både en nationell och internationell angelägenhet. Med den nya förbindelsen under Fehmarn Bält har vi möjlighet att komma ännu närmare vår inre marknad, EU. Detta ökar också betydelsen av att vi satsar på att snabbare än föreslaget uppgradera till ett modernt digitalt signalsystem, ERTMS.

Swedtrain ser det även som prioriterat att vi återtar det eftersatta underhållet på järnvägen och satsar på kompetensförsörjning samt forskning och innovation.

Våra viktigaste synpunkter:

  • Stambanorna måste byggas snarast och kapaciteten i järnvägsnätet måste öka.
  • Kompetensförsörjningen inom järnvägsbranschen måste stärkas, här krävs gemensamma satsningar och finansiering.
  • Möjliggör attraktiva godstransporter på järnväg genom smarta lösningar och bättre kapacitet.
    ERTMS måste införas snabbare och senast till 2030.
  • Satsningar krävs för att upprätthålla och återta eftersatt underhåll för att stärka järnvägens robusthet.
  • Nivån +20% är enda rimliga nivån. Swedtrain skulle dock föredra ännu mer finansiering för att möjliggöra viktiga satsningar.
  • Digitalisera mera – vi måste hitta smarta sätt att digitalisera järnvägen.
  • Satsa på forskning och innovation inom järnväg för att attrahera mer kompetens och investeringar i Sverige.

Läs hela vårt svar här