Extra årsmöte med efterlängtad jullunch

Den 8 december var vi glada att återigen kunna bjuda in på en traditionsenlig jullunch och extra årsmöte i nyrenoverade lokaler hos Teknikföretagen.

Vi inledde dagen med att äntligen återuppta traditionen med en gemensam jullunch som vi tyvärr fick ställa in förra året. Till vår stora glädje dök det upp många medlemmar tillsammans med ett par tidigare praktikanter från Swedtrains praktikprogram. Under det extra årsmötet beslutade vi om verksamhetsplanen 2022 och stadgeändringar samt blickade framåt mot händelserna det kommande året.

Presentation av nya medlemmar

Under året har vi fått välkomna flera nya medlemmar till föreningen varav två, Railify och Railway Metrics and Dynamics, presenterade sina verksamheter på dagens möte.

Railifys grundare och VD Anders Jenry, berättade om företaget som analyserar utmaningar genom hela värdekedjan och skapar lösningar och resurser anpassade efter järnvägens kritiska processer och funktioner.

Jan Lindqvist, VD på Railway Metrics and Dynamics presenterade verksamheten som utvecklar och levererar realtidsövervakning av järnvägsinfrastruktur, lok och vagnar. Enkelt förklarat installeras RMDs realtidssensorer på godståg för att mäta hjulplattor med mera..

Forskning och innovation kring kopplingar

Det statliga forskningsinstitutet RISE (Research Institutes of Sweden) arbetar inom många delar av järnvägsbranschen och Hans Arvidsson, Martin Joborn och Bengt Malmberg var alla inbjudna för att berätta om några pågående aktiviteter de arbetar med inom järnväg med tema ”kopplingar”: Automatkoppel, virtuella koppel och koppling mellan störningar och punktlighet.

Samtliga ämnen väckte flera intressanta frågor och diskussion, dessutom fick vi en återkoppling på en fråga som Swedtrain skrivit om förut, nämligen vinterns tester av automatkoppel.

Tack säger vi på kansliet till alla deltagare och talare som deltog under dagen!