Införande av Digitala Automatkoppel (DAC) för godstrafik på järnväg håller tidtabellen

Detta är en medlemskrönika

Den 21 september blev det officiellt att man inom the European DAC Delivery Programme, EDDP, valt Scharfenberg-typ av koppel som standard eller som det skrivs i originalpressmeddelandet:

EDDP Programme Board confirmed the consensus reached at working level on a latch type design (Scharfenberg) as the European DAC coupler head type”.

Detta innebär att den mekaniska standarden för automatkoppel är etablerad. Nu återstår det att slutgiltigt definiera elektriska och digitala kopplingar samt livscykelkostnader, ett arbete som nu pågår med oförminskad energi.

EU-projektet SHIFT2RAIL som driver arbetet har gjort följande beräkningar på vinster för godstrafiken med ett införande av DAC:

  • Reduktion av transporttid: 40-50%
  • Ökat loknyttjande: 40-50 %
  • Ökat vagnnyttjande: 30-35%
  • Ökat utnyttjande av terminaler och bangårdar: 50%

Utöver dessa effektivitetsförbättringar så möjliggör också DAC att göra godståg integritetssäkra, vilket i sin tur möjliggör en implementering av ”moving blocks” i ERTMS, vilket skulle öka tillgängligheten på spåren med 25–40% enligt Trafikverkets beräkningar.

En lyckad implementering skulle väsentligt öka kapaciteten i hela järnvägssystemet och därmed bidra till förflyttningen av gods från väg till järnväg, ett steg som är nödvändig för att möta klimatmålen för 2030 och 2045. Som tidtabellen ser ut idag beräknas den starta 2023–2024 och vara slutförd 2030. Implementeringen väntas omfatta totalt ca 480 000 vagnar och 17 000 lok i Europa.

Som vi tidigare skrivit i ämnet kommer vi fortsatt hålla er uppdaterade om hur utvecklingen fortskrider och från föreningens sida fortsätter vi göra allt vi kan för att stärka järnvägens konkurrenskraft med DAC och andra tekniska lösningar!

Läs hela pressmeddelandet från Shift2Rail här

  Dellner   Voith   Wabtec