Stora projekt inom järnvägen

Den 24 november 2021 blev jag inbjuden av Swedtrain att delta på Järnvägsdagen. Konferensen var fylld med intressanta föreläsningar, debatter och diskussioner gällande var järnvägsindustrin är idag och vart den är på väg. Ett genomgående tema under dagen var miljön, och hur skiftet från väg till räls kan bli en avgörande faktor i Sveriges mål att bli klimatneutralt.

Detta är en krönika från en student på väg ut i branschen.

Företag är redo att ta sitt ansvar för att sänka koldioxidutsläppen, men det kräver att politiken hänger med och gör det möjligt. Regeringen behöver samtidigt säkerställa planering och långsiktighet för att branschen ska kunna investera, för att planerade och pågående projekt skall kunna genomföras på bästa sätt. Debatterna kunde ibland hetta till, men övergick snabbt till lösningsorienterade samtal.

Gaston W. Holmström

Gaston W. Holmström

Stora projekt på gång

Dagen skulle även komma att avslutas i en lösningsinriktad klang, då representanter från två stora projekten i Sverige fick inta scenen. Katrin Stjernfeldt Jammeh, ordförande på kommunstyrelsen i Malmö, berättade om Öresunds framtid och hur bron ska kunna hantera det framtida behovet av person- och godstrafik. Hon tog upp den nyligen beslutade Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland, som kommer att förkorta restiden mellan Köpenhamn och Hamburg till endast tre timmar. Det menar hon är ett ypperligt tillfälle för Sverige att ingå i den nya marknadsregionen. Men för att vi ska kunna miljöeffektivisera transport i framtiden, behövs mer kapacitet. En lösning är att bygga en Öresundsmetro för persontrafik, så att den nuvarande kapaciteten på bron kan lämnas åt godståg mot Danmark och sedermera Tyskland. Vi kan därmed dubbla godsmöjligheterna, menar Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Den mest självklara rutten som inte finns

När Jonas Karlsson, vd för OSLO-STHLM 2.55, tog scenen beskriver han hur Stockholm och Oslo ligger drygt 40 mil ifrån varandra, besitter 3,5 miljoner invånare tillsammans och utgör den tjugonde mest trafikerade flygrutten i världen (22 plan/dygn) – ändå tar tågresan hela fem timmar. Detta är något Jonas Karlsson vill ändra på. Under de senaste fem åren har hans team jobbat med att föreslå lösningar och ritningar på hur restiden mellan huvudstäderna skulle kunna kortas ner med två timmar. På så sätt hoppas man påskynda dess förverkligande. Sverige räknar bara vinster från järnvägsinvesteringar i samhällsnytta och inte kommersiellt, vilket sätter enorma käppar i infrastrukturprojektering, menar Jonas Karlsson. Enligt honom har denna rutt samma finansiella potential som Göteborg-Stockholm hade när den färdigställdes på 90-talet. Trots det lyckas projektet ännu inte samla stödet som behövs från politikerna.

”Bollen tycks alltid ligga på Sveriges planhalva”

De tekniska utmaningarna för båda projekten verkar inte vara någonting i jämförelse med de politiska utmaningarna. För Öresundsförbindelsen till exempel, krävs studier och investeringssamtal tillsammans med Danmark för att slutligen kunna fullfölja projektet. Men det har ju gjorts förut. Öresundsbron står där den står just tack vare ett gott samarbete mellan grannländerna. Kan Tyskland och Danmark komma överens, kan vi det också menar Katrin Stjernfeldt Jammeh. Rutten Oslo-Stockholm verkar också ha samma problem – bara Norges regering har hittills påvisat sitt stöd för projektet, enligt Jonas Karlsson. Bollen tycks alltid ligga på Sveriges planhalva, men ingenting händer.

Tiden är inne

Slagord jag själv tar med mig från Järnvägsdagen är att ”våga göra misstag”. Det innebär att projekt måste sättas i rullning, även om det innebär risker. Miljömål och krav rusar emot oss i en skrämmande takt, och om varken regering eller företag vågar satsa tidigt på att göra sin del, kommer det redan vara för sent när planeringsstadiet är färdigt. Öresundsbron kommer bli en flaskhals. Flyget riskerar att dominera Oslo-Stockholm i ytterligare decennier. Europa kommer utvecklas framåt medan Sverige kommer att stå still. Aktsamhet duger inte. Inte för oss.

Jag vill avsluta med att tacka Swedtrain för den lärorika dagen. Järnvägsbranschen må stå inför stora utmaningar, men också en hel del roliga projekt och spännande möjligheter. Låt oss nu se var vi står nästa Järnvägsdag.

Gaston W. Holmström

Student och tidigare praktikant på Swedtrains praktikprogram

Foto header: Gabriel Modéus/Swedtrain