Från ord till handling om framtidens hållbara transporter

Mitt namn är Siri Norling och jag pluggar Samhällsbyggnad på KTH med en master i Transport och geoinformatik. Genom att jag var med i Swedtrains praktikprogram i somras fick jag möjligheten att närvara på järnvägsdagen och skriva om min upplevelse ur en students perspektiv. Mitt fokusområde under dagen var klimat och hållbarhet kopplat till järnvägens framtida utveckling.

Detta är en krönika från en student och tidigare praktikant.Siri

Dagen började intressant med en föreläsning av Postnords VD Joakim Krümmel och deras ambitioner om att bli helt fossilfria till år 2030, ett mål där järnvägen får en stor roll som transport av varor för att möjliggöra detta. Föreläsningen följdes av Ikea Älmhults VD Pernilla Jonsson som lyfte betydelsen av attraktiva tåg och avgångar och vad det medförde deras kunder och medarbetare. Detta gav en bra start på dagen och temat ”Vad krävs för att accelerera?”, en fråga om hur vi går från ord till handling och blir ännu bättre på att möta framtidens behov av hållbara transporter.

Fler intermodala lösningar

Efter en tids diskussioner kring borden fick vi höra Aurore Belfrage från SusTechable berätta om hur AI och hållbarhet hör ihop och hur det påverkar vår bransch. En reflektion jag bär med mig från Aurores föreläsning är hur klimatkrisen inte helt kommer lösas av tekniska innovationer utan att det också är en beteendefråga. För att människor ska välja den smarta lösningen måste det vara det enkla valet för resenären. Exempelvis måste det erbjudas mer intermodala lösningar för att göra dörr-till-dörr-resandet bättre.

Givande diskussioner kring borden

Under dagen fanns det en hel del tid att diskutera olika frågor kring borden med personer från olika delar av branschen. Detta upplevlede jag som väldigt givande då man kunde lära sig mycket genom de olika perspektiv man bär med sig från sitt yrke eller sina egna erfarenheter. Förslag som kom fram under diskussionerna var exempelvis att sätta ett pris på koldioxidutsläpp som varje resenär får betala beroende på val av transport. Andra idéer som lyftes var att, genom gemensamma prioriteringar, utmana regelverk och förenkla processen för nya projekt. Något som alla var överens om var hur ett ökat samarbete mellan alla parter kan leda till nya innovationer och tankesätt, där Järnvägsdagen är ett bra startskott för den utvecklingen.

Som student känns det hoppfullt att järnvägsbranschen vill framåt och samlas gemensamt för att utvecklas mer hållbart. Det är bra att sätta upp mål men för att nå dit krävs det att alla agerar och vill göra förändringar. Det jag tar med mig från Järnvägsdagen är hur viktigt det är att vara modig och våga förändras även om vägen dit kräver iterativa försök och tankesätt.

Siri Norling

Student och tidigare praktikant på Swedtrains praktikprogram

Headerfoto: Gabriel Modéus/Swedtrain