Swedtrain svarar om förslaget på Järnvägscollege

Nyligen svarade Swedtrain på en remiss om förslag på upplägg av Järnvägscollege. Bland de viktigaste synpunkterna finns att skapa en neutral mötesplats och att snabbt kunna skala upp Järnvägscollege.

Frågan om hur vi bättre kan organisera utbildningarna inom järnvägssektorn framöver är viktig. I grunden tycker vi att förslaget är ett genomarbetat och bra förslag på hur ett Järnvägscollege kan organiseras.

Swedtrains remissvar i sin helhet finns att läsa här.

Sammanfattning av våra synpunkter:

  • Det är viktigt att Järnvägscollege blir en neutral mötesplats. Även om vi har respekt för kompetensen på Trafikverksskolan, så ser vi risker kring den utpekade roll som Trafikverksskolan får.
  • Undersök möjligheten att driva Järnvägscollege i föreningsform ytterligare.
  • Börja med en utbildning, likt förslaget, men var beredda att snabbt skala upp med fler utbildningar. Inte minst fordonsnära.
  • Vi rekommenderar att beslut i styrgruppen fattas med enkel majoritet istället för alltid i konsensus.
  • Vi stödjer att det görs individuell anpassning av parternas engagemang. Det är viktigt att kunna hantera att förutsättningar förändras.
  • Det behöver tydligare framgå hur relevant beslutsunderlag, förutom genom styrgruppens kompetens, ska tas fram vid val av nya utbildningsinriktningar.
  • För att fler ska våga satsa krävs mer uttalad långsiktighet än tre år. Vi rekommenderar ett mål om åtta till tio år (inklusive tre års uppstart).