Rekordmånga deltagare på Järnvägsdagen 

Resandet ökar och godset mår bra. Det konstaterade Björn Asplund, Customer Director Alstom och ordförande för Swedtrain, och Ted Söderholm, vd Green Cargo och ordförande för Tågföretagen, när de inledde 2022 års Järnvägsdag. Dagen hade rekordmånga deltagare, närmare 240 personer, som samlades på Sergel HUB i Stockholm för att prata mobility-as-a-service, intermodalitet och framtidens järnväg. 

Framtidens kollektiva mobilitet och kombitrafikens potential

Sverige behöver ett förändrat samhällskontrakt. De senaste 50–70 åren har kontraktet handlat om att du som individ kan ta dig fram var som helst med privat bil, konstaterar John Hultén, K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, när han presenterade Rådslagets resultat för förnyelse av kollektivt resande. Initiativet har tagit avstamp i de utmaningar kollektivtrafiken upplevde under pandemin och det möjlighetsfönster som då öppnades för att utmana gamla sanningar och utforska nya perspektiv.

När det kommer till framtidens godstransporter har det historiskt varit lastbilen som har tagit hela ökningen av godstransporterna. Det berättar Bo-Lennart Nelldal, professor emeritus KTH. Järnvägen har inte haft samma möjlighet när lågprisåkerier har tagit marknadsandelar. Men just nu har godstransporterna ett bättre läge med höga drivmedelspriser och brist på lastbilschaufförer. Kostnaderna för lastbilstransporter ökar vilket gör att järnvägen kommer i ett bättre läge. När priset inte skiljer transportslagen åt så väljer fler företag järnväg för sina transporter och det låga klimatavtrycket väger över som säljargument.

Trafikverket och järnvägsbranschen samverkar

Roberto Maiorana, generaldirektör Trafikverket, har nu varit på sin post i åtta månader. Han har ägnat stor del av tiden att lära sig mer om verksamheten. Han har tre fokusområden: kommunikation, kostnader och kompetensfrågorna. Dialog och samverkan med järnvägsbranschen är viktiga. Och han upplever att kommunikationen funkar. Det är viktigt att komma fram till bra lösningar och ha ett gott samarbete.

Järnvägen har en viktig roll i det svenska transportsystemet. I nationell plan satsas stora investeringsmedel på järnväg. Roberto Maiorana kommenterade också de pengar som inte används i år inom järnvägen, att de medlen kommer återföras till järnvägen längre fram.

Tågplanen för 2023 är den första där det nya planeringssystemet MPK kommer att användas. Projektet startades redan 2014 och kommer att gå live i och med tågplanebytet den 11 december. Roberto Maiorana menar att Trafikverket är rustade för de eventuella risker och utmaningar som fortfarande finns. Han berättar också att de kommer att kommunicera med resenärer och transportköpare så att de grupperna förstår Trafikverkets roll i järnvägssystemet.

Järnvägsbranschen behöver mer självförtroende

Tre studenter var inbjudna för att ge sin syn på framtidens järnväg. Fredrika Brink, Josefin Odelstam och Matilda Rönkkö gör alla tre sina sista år på deras respektive utbildningar och i somras deltog de i Swedtrain Internship Program.

Vad de kunde konstatera efter att ha gått programmet var att branschen har många eldsjälar, men att bilden av järnvägen, som till exempel att tågen ofta är försenade, också finns i branschen. Branschen behöver mer självförtroende. Att bilden av järnvägen behöver ändras konstaterade de också. Punktligheten är till exempel inte så dålig som många upplever att den är. De ser också att lagar behöver ändras, det behöver bli smidigare att köpa biljetter och samverkan med andra transportslag kan öka.

Har tekniken spelat ut sin roll?

Påverkar tekniken fortfarande samhället? Den frågan får Daniel Akenine, nationell teknikchef Microsoft Sverige, ofta och svaret är ja. Han presenterade sju trender som han tror kommer nå sin tipping point inom de närmaste tio åren, bland annat digitalisering, AI, molntjänster och autonom körning.

”Underhåll är häftigt”

Efter en trevlig lunch med mycket mingel var det under eftermiddagen dags för Bertrand Gryspeert, vd och Björn Östlund, styrelseledamot, Vossloh Nordic Switch Systems, att tala om effektivare underhåll med digitalisering och teknik. Vossloh inleder sin presentation med orden ”Underhåll är häftigt”. De har själva gjort mycket för att effektivisera processer och arbetsmetoder men menar att hela industrin står för mycket kunnande som kan tillämpas och där alla kan hjälpas åt. Det är viktigt att vi tar hand om det vi har och tillsammans kan vi göra det ännu bättre.

Efter en gruppdiskussion kring borden var det dags för en panel med Trafikutskottet som representerades av Patrik Jönsson (SD), Helena Gellerman (L), Oskar Svärd (M), Linda Westerlund Snecker (V), Ulrika Heie (C), Daniel Helldén (MP) och Magnus Oscarsson (KD). Frågan om underhåll av järnvägen engagerade, liksom godstransport och digitalisering. De fick även möjlighet att lyfta vilka frågor de tänker prioritera under mandatperioden.

Framtidens hållbara resor är redan här 

Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsminister, inledde med att tala om elektrifiering. Han menar att de viktigaste järnvägsfrågorna bland annat är flaskhalsar, att underhålla det vi har och godstrafiken. Bara fantasin och elektrifieringen sätter gränser för vad man kan göra och han menar att man borde se de olika transportslagen som delar av ett helt system. Han konstaterar att vi går en spännande framtid till mötes!

Därefter följde en paneldebatt om Mobility as a service med David Mothander, acting VP of Global Regulatory Affairs & Public Policy, Bolt, Daniel Berg, Head of Business development technology Aimo, Haris Habul, direktör Division Tåg, VR Sverige och Maria Signal Martebo, vd Alstom Transport Sverige. Samtliga verkar eniga om att man måste börja möta efterfrågan och samarbeta. Maria tillägger också att man talat om samverkan sen 1994 och hävdar att man måste få till ett bättre samarbete i branschen samt att framtidens hållbara resor redan är här.

Efter en till gruppdiskussion med deltagarna följde ett samtal om intermodalitet som också engagerade nästa panel. Paneldeltagarna var Ulric Långberg, samhällspolitisk chef Sveriges Åkeriföretag, Erica Kronhöffer, hållbarhet- och kommunikationsdirektör Green Cargo, Fredrik Nordström, Corporate Business Development Director Dellner Couplers samt Torgny Nilsson, Manager Business Development, Trelleborgs Hamn AB. Tillsammans diskuterade panelen hur vi kan öka intermodaliteten och där alla trafikslag samverkar på ett optimalt sätt.

Avslutningsvis tackade Björn Asplund, Customer Director Alstom, ordförande Swedtrain och Ted Söderholm, vd Green Cargo, ordförande Tågföretagen, samtliga deltagare, talare och moderator Frida Zetterström för det stora engagemanget under dagen. De delade också med sig av sina egna reflektioner och Björn passade även på att bjuda in till den kommande mötesplatsen Train & Rail som arrangeras på Stockholmsmässan den 25–27 april 2023.

Foto: Ida Åkesson