Vägen till en attraktiv järnväg – möjliggör för innovation!

På Swedtrain Internship Program 2022 fick en grupp studenter under sommaren möjligheten att arbeta på sex av våra medlemsföretag Alstom, Euromaint, Faiveley, SWECO, Twindej och WSP.

Under programmet fick alla interns i uppdrag att titta på hur vi kan öka järnvägens attraktionskraft för resenärerna. Gruppen bestående av Olle, Fredrika och Josefin valde att lägga fokus på innovation i samverkan med digitalisering. Gruppen ser att man tidigt kan gå ut i organisationen och förmedla teknik och nya innovationer. De har tittat på ledande aktörers arbetssätt för innovation och presenterade också fram ett verktyg och metod för nytänkande och innovation som det går att läsa mer om i deras presentation här.

Det här är deras projektvideo!

 

Är du student och vill veta mer om vårt internship? Anmäl dig till vår maillista!