Swedtrain svarar om Framtidsspaning år 2050

Strax före jul svarade Swedtrain på en rapport om scenarier och prognoser för framtidens järnväg, en framtidsspaning för år 2050.

Swedtrain blev under hösten inbjudna av Trafikverket att ge input till rapporten Scenarier och prognoser för framtidens järnväg (Järnväg 2050). Rapporten syftar till att ge en överblick på hur framtidens järnväg kan komma att utvecklas.

Under november blev alla medlemmar inbjudna att bidra till vårt svar som kan läsas här. Swedtrains övergripande kommentar är att rapporten är allt för kritisk till ny teknik. Teknik och digitaliseringen löser problem och utvecklar samhället. Vi ser därför att rapporten behöver en grundläggande översyn för att synliggöra möjligheterna med dessa samtidigt som rapporten bör göras mer enhetlig.