Swedtrains verksamhetsberättelse 2022

Nu finns Swedtrains verksamhetsberättelse från 2022 att ta del av, ett år med rekordtillväxt, imponerande studenter på Swedtrain Internship Program och många andra höjdpunkter!

Läs hela verksamhetsberättelsen här ->

Året inleddes med fortsatt pandemi och våra första aktiviteter på året fick genomföras digitalt. Så småningom blev läget bättre och vi kan sammanfatta ett år med mycket aktivitet och många goda möten och event. Vi har under året dessutom glädjande nog fått välkomna hela 14 nya medlemsföretag, vilket gjort att vi mer än dubblerat antalet medlemmar sedan årsskiftet 2020/2021!

Under rubriken föreningsverksamheten beskriver vi det som handlar om att bidra till utvecklingen av branschen som helhet, till exempel påverkansarbete och engagemang i olika forum samt föreningens interna verksamhet med medlemmar och liknande.

Under serviceverksamheten lyfter vi aktiviteterna som riktar sig mot de enskilda företagen eller individerna. Här har vi bland annat konferenser, utbildande seminarier och kurser samt vårt Swedtrain Internship Program, som i år dokumenterats av studenterna på vår Youtube-kanal, och vilka imponerande filmer sen!

Nu ser vi fram emot 2023 som inte minst innebär första året med vår nya mötesplats för branschen och av branschen – Train & Rail.