Swedtrains nya Fokusgrupp Hållbarhet har startat

Swedtrain etablerar i dagsläget flera fokusgrupper för att aktivt utveckla strategiska områden och dra nytta av våra medlemmars expertkunskap. Den 22 januari hölls det första uppstartsmötet med fokusgruppen inom hållbarhet.

– Vårt primära mål är att komplettera Swedtrains påverkansarbete med hållbarhetsaspekter. Första uppgiften är att ta fram ett faktablad med argument avseende järnvägens klimatvänlighet och energieffektivitet. För oss inom branschen är det en självklarhet, men både allmänheten och politiker behöver nog påminnas om att järnvägen är det bästa transportslaget vi har i detta avseende, säger Mahmoud Samara, gruppdeltagare från Railify.