Stärkt järnvägsunderhåll – Swedtrains medlemmar har mycket att bidra med

Den 12 februari publicerade Trafikverket rapporten ”Åtgärder för att stärka järnvägsunderhållets genomförande” som togs fram på uppdrag av Regeringen.

Bakgrunden är järnvägsanläggningens stora underhållsbehov, samtidigt som behovet av användbar kapacitet är rekordhögt och ökar. Enligt Trafikverket har underhållsplanen visserligen mer än fördubblats på 10 år, men åtgärdsbehovet är ännu större. Ökningen i anslag har gått fort på slutet, men den operativa förmågan har inte utvecklats i samma takt.

Rapporten listar nio fokusområden med ett 30-tal åtgärder för ökad operativ förmåga. En del är pågående projekt, en del behöver utökas och en del startas upp.

– Här har järnvägsindustrin mycket att bidra med och vi hoppas att branschen bjuds in till dessa forum och projekt. Våra medlemmar har omfattande kompetens och innovativa tekniska lösningar för allt ifrån kartläggning av anläggningens tillstånd och tolkning av data, digitaliserad tillgångsförvaltning, förebyggande och löpande underhållsinsatser till reinvesteringar i till exempel signalsystemet, säger Swedtrains generalsekreterare Anne Geitmann.

Trafikverket betonade redan i samband med inriktningsunderlaget att man vill ta tillvara branschens innovationsförmåga.
– Det är såklart positivt, men vi vill poängtera att detta inte enbart får gälla entreprenaduppdrag, utan att det är lika angeläget för högteknologiska produkter, säger Anne Geitmann.

Läs hela rapporten på Trafikverkets hemsida: https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/nationella-nyheter/2024/februari/uppdrag-underhall-atgarder-for-en-battre-punktlighet/