Kategoriserade inlägg: Event

Ny styrelse i Swedtrain

Den 26 april genomförde Swedtrain sitt årsmöte i Stockholmsmässans lokaler. Under mötet gick vi bland annat igenom verksamhetsberättelsen och tittade

Säkra er monter på Train & Rail 2023

– Train & Rail är den mest heltäckande och relevanta mötesplatsen för järnvägsbranschen i Norden, säger Monika Johannesen, projektledare för

Unga spanar – öka attraktionskraften

Under programmet fick alla interns i uppdrag att titta på hur vi kan öka järnvägens attraktionskraft för resenärerna. I gruppen

Rekordmånga deltagare på Järnvägsdagen 

Framtidens kollektiva mobilitet och kombitrafikens potential Sverige behöver ett förändrat samhällskontrakt. De senaste 50–70 åren har kontraktet handlat om att

Extra årsmöte och workshop med Trafikverket

Förmiddagen startade med ett extra årsmöte om fastställande beslut om nya stadgar, beslut om verksamhetsplan 2023, budget 2023 samt medlems-