Kategoriserade inlägg: Event

Säkra er monter på Train & Rail 2023

– Train & Rail är den mest heltäckande och relevanta mötesplatsen för järnvägsbranschen i Norden, säger Monika Johannesen, projektledare för

Unga spanar – öka attraktionskraften

Under programmet fick alla interns i uppdrag att titta på hur vi kan öka järnvägens attraktionskraft för resenärerna. I gruppen

Rekordmånga deltagare på Järnvägsdagen 

Framtidens kollektiva mobilitet och kombitrafikens potential Sverige behöver ett förändrat samhällskontrakt. De senaste 50–70 åren har kontraktet handlat om att

Extra årsmöte och workshop med Trafikverket

Förmiddagen startade med ett extra årsmöte om fastställande beslut om nya stadgar, beslut om verksamhetsplan 2023, budget 2023 samt medlems-

Vad händer under hösten i Swedtrain?

Cyberhot mot kritisk infrastruktur – från kriminella till statsaktörer Den 29 september, klockan 16:00-17:00, bjuder vi in medlemmar till årets