Järnvägsdagen 2021

Järnvägsdagen 2019

Den 11 november är det dags för vår stora branschdag som i år kommer att hållas på Waterfront i Stockholm.

Nu kan du anmäla dig till en dag då vi vill inspirera, diskutera och konkretisera branschens och järnvägens framtida möjligheter. Dagen avrundas med ett trevligt mingel där du kan träffa branschföretag, politiker, forskare, myndigheter och andra intresserade.

I konferensavgiften ingår deltagande i seminariet, lunch, fika och mingel med tilltugg.

 

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. För att nå dit krävs att alla aktörer i samhället arbetar aktivt med att hitta nya lösningar och minska utsläppen. Digitalisering är en del av lösningen, men vilka cybersäkerhetsutmaningar behöver vi hantera? Vad gör järnvägsbranschen? Vad gör EU för att främja järnvägen? Och vad tycker våra politiker?

Förutom intressanta presentationer kring ämnen såsom hållbarhet, kapacitetsbehov, tillförlitlighet, kundens behov, digitalisering och cybersäkerhet kommer du under dagen lyssna till paneldebatter med bland annat Trafikutskottet och kunna delta i diskussioner med kollegor i branschen.

För mer information om vad som händer under dagen se programmet nedan eller ladda ner det här: Program Järnvägsdagen 2019 (pdf) (med reservation för ändringar ).

Är du intresserad om att få information om Järnvägsdagen, möjligheter att bli sponsor och tidigare års program och presentationer kan du läsa här: Järnvägsdagen

Program – Monday 11 November

09:00

Kaffe och registering

Visa mermindre
09:30

Välkommen till Järnvägsdagen

Moderator – Jakob Lagercrantz 

Crister Fritzon, VD SJ. Ordförande Tågoperatörerna 

Björn Asplund, VD Alstom Sverige, Ordförande Swedtrain 

Visa mermindre

Regeringen och Sveriges transportpolitik

Thomas Eneroth, Infrastrukturminister (S) 

Visa mermindre

Från klimatkris till en värld av möjligheter – nu kan det gå som på räls!

Johan Kuylenstierna, Adjungerad professor och Vice Ordförande Klimatpolitiska rådet

Visa mermindre

Sluta säg ”det går inte”. Det går visst!

Storyn bakom DNs tågresor till kontinenten  

Peter WolodarskiChefsredaktör DN 

Visa mermindre

Hur skall vi få kapaciteten att räcka till inom järnvägen?

Vilka möjligheter finns idag för att tillgodose den efterfrågade kapaciteten? Vad är dom störa utmaningarna och hur löser vi dessa? 

Sverige:  Lena ErixonGD Trafikverket
Danmark: Michael Svane, Branschdirektör Transport och Infrastruktur Dansk Industri

Panel
Diskussion om kapacitetsbehov mm. Gör vi tillräckligt för att säkra tillförlitligheten (punktlighet, tillgänglighet och robusthet) och en ökad efterfrågad på transporter av personer och gods på järnväg? Både för transporter i Sverige och över gränsen.  

  • Lena Erixon
    Michael Svane
    Johan Truvé, Västsvenska Handelskammaren
    Per Trydling, vVD Sydsvenska Handelskammaren
Visa mermindre
12:00

Lunch

Visa mermindre
13:00

Vart är Europa på väg?

Transporter och infrastruktur, liksom klimat är viktiga områden för EU och ambitionsnivån ska höjasVad innebär det och vad pågår just nu?   

Katarina Areskoug MascarenhasChef för EU kommissionens representation i Sverige.  

Visa mermindre

Nuläge – var står vi i Sverige?

Svante Axelsson, Nationell samordnare för Fossilfritt Sverige  

Visa mermindre

Digitalisering – vilka möjligheter ser vi med digitalisering för att nå målen 2030?

The rail sector changes through digitalization
Stefan Reimig ,Associate Partner, McKinsey & Co

Gardar Björnsson – Rova, Junior Partner, McKinsey & Co

VR i utbildningen – träningsplattformen som kommer att förändra sättet att utbilda personalen
Aron Wahlberg, Affärsutvecklare SJ

Visa mermindre

Topp 10 utmaningar kring cybersäkerhet

Digitalisering är en del av lösningen på många framtida utmaningar – hur påverkar detta säkerheten av transportsystemen och i samhället? 

Åsa Schwarz,
Cybersäkerhetsexpert KnowIT

Visa mermindre

Vad är det för produkt som efterfrågas av järnvägens kunder?

Vilken transformation står vi inför gällande biljetter?
Emma Ollevik, Marknadschef, SilverRail Technologies

Gods och intermodala transporter – flera myter att bekämpa.
Vad krävs för att attrahera kunder från väg till järnväg? Vad hindrar kunderna idag?
Paneldiskussion
Lena Hult, Marknadsansvarig kombiterminaler, Jernhusen
Ted Söderholm, VD, Green Cargo
Maria Nilsson Öhman, Sustainability Manager DHL Freight, DHL
Thord Sandahl, VD, Real Rail

Visa mermindre

Vad tycker våra folkvalda politiker?

På vilket sätt bedrivs politiken i Trafikutskottet för att stödja den utveckling som måste till för att säkra järnvägens framdrift och klimatmålen 2030?  

Anders Åkesson (C), Jessika Rosvall (M)Jasenko Omanovic (S)Emma Berginger (MP), Helena Gellerman (L)

Visa mermindre

Analys och reflektioner

PM Nilsson, ledarskribent Dagens Industri

Visa mermindre
17:00

Avslutning och mingel

Visa mermindre