Kör, Vänta Kör – hur bäst utnyttja data om spårfordon?

Den 28 april, klockan 16:00-17:00 bjuder vi in medlemmar till årets tredje tillfälle av seminariekonceptet Swedtrain Tech&Future. Med serien vill vi lyfta teknik- och framtidsfrågor i Järnvägsbranschen, med inspiration från vår egen och andra branscher. Anmäl dig idag! 

Utvecklingen av fordonsdatasystem och detektorsystem har gått fort, och innebär att det nu finns mycket mer tillgänglig data om järnvägsfordon och dess prestationer än tidigare. En utmaning för fordonsägare, operatörer och underhållare är hur denna information kan användas för att effektivisera förvaltningen och förbättra tillgängligheten på järnvägsfordon i syfte att utöka trafikutbudet.

I detta seminarium kommer Tåg I Bergslagen och AB Transitio att diskutera deras samarbete med Luleå Tekniska Högskola och vad det innebär för trafik- och fordonsförvaltning. Med hjälp av exempel på hur forskningsresultat har tillämpats i den dagliga verksamheten samt pågående forskning och kommande fordonsförvaltningssystem så föreslår TiB och Transitio hur data och information kan användas i den framtida förvaltningen av fordonsflottor. De går också igenom vad detta kan innebära för alla aktörer inom järnvägsbranschen samt dess utmaningar och framgångsfaktorer.

Kontakta oss för anmälan

Kommande seminarium i Swedtrain Tech&Future

Anmäl dig nu till vårens seminarium!

9 juni, 11:00-12:00 –  Edge – När serverhallen hamnar i mobilmasten och tillåter avancerade beräkningar i realtid, Tor Björn Minde, RISE