Samrådsmöte tågtekniker med Järnvägscollege

I början av året bjuder Järnvägscollege in till ett samrådsmöte med hela branschen för att skapa kännedom om det kommande arbetet i arbetsgruppen tågtekniker.

Inbjudan riktar sig främst till utbildnings- eller HR-chefer med ansvar för att utbilda eller rekrytera tågtekniker samt utbildningsanordnare med ansvar för tågteknikerutbildning.

Om du är intresserad av att delta eller bara vill ha mer information, kontakta gärna Andreas Pernblad på Järnvägscollege, andreas.pernblad@trafikverket.se.

Här kan du läsa mer om Swedtrains engagemang i Järnvägscollege.