SWEDTRAINs Examenpris

Nu är utlysningen öppen för SWEDTRAINs Examenspris 2015.

SWEDTRAINs examensarbetstävling syftar till att stödja utbildnings- och forskningsverksamhet inom järnvägsteknik vid svenska högskolor. Teknologer inom alla utbildnings- och
forskningsverksamheter inom järnvägsteknik vid svenska högskolor inbjuds att delta i tävlingen. Prissumman är 15 000 kronor samt eventuella resekostnader. Priset delas ut under SWEDTRAINs vårmöte den 25 maj och pristagaren förväntas presentera sitt examensarbete.

Ett exemplar av deltagande examensarbete (helst i digitalt format) ska vara inlämnat till SWEDTRAIN senast den 29 februari 2016.
För att delta i tävlingen ska examensarbetet vara genomfört under studieåret 2015. Vinnaren utses av en jury bestående av
SWEDTRAINs Forsknings- och Utvecklingskommitté.