Tågbranschen ställer om, inte in

För andra sommaren i rad genomförs nu satsningen på ett branschgemensamt praktikprogram med syfte att locka fler unga till järnvägsbranschen. Tillsammans kan vi råda bot på kompetensbristen.

Swedtrain arrangerar tillsammans WSP, Atkins, Sweco, Alstom och MTR ett gemensamt praktikprogram som i rådande läge ställs om till digitalt, med några fysiska besök, och dubbleras i storlek.

”Vi kan se att det varit ett stort tryck på att få vara med i år när många unga står utan vanliga sommarjobb. Därför valde vi i branschen att ställa upp och dubblera antalet platser jämfört med förra året.” Säger Björn Asplund, ordförande Swedtrain

De sex studenter som valdes ut till årets praktikprogram kommer från Kungliga Tekniska Högskolan och Uppsala Universitet. Studenterna är Alma Bäckman, Simon Wikström, Aron Norén, Pauline Korssell, Ormia Abdullah och Joar Forsberg.
Temat för programmet och det gemensamma arbetet kommer vara Covid-19 och dess påverkan på Järnvägsbranschen. Det totala resandet har minskat med 90 % världen över vilket även drabbar den svenska järnvägen. Studenterna får nu i uppgift att komma med kreativa lösningar, vilka efter sommaren även kommer att presenteras för alla Swedtrains medlemmar.

”Temat med hur Covid-19 påverkar tågbranschen känns mycket intressant. För mig är smittspridning ett nytt perspektiv på tekniska system. Jag ser fram emot att tillsammans med resten av praktikanterna generera nya idéer och lösningar.” säger Joar Forsberg, praktikant i Swedtrains praktikprogram 2020

Om praktikprogrammet:

  • Genomförs 8 juni till 17 juli
  • Genomförs i år för andra gången, nu med dubbelt så många praktikanter
  • Arrangeras av Swedtrain med medlemmarna WSP, Atkins, Sweco, Alstom och MTR