Swedtrain debatterar i Svd om elvägar

Idag publicerades en debattartikel från Swedtrain i Svenska dagbladet och på Svd.se om att även om vägtrafiken elektrifieras förblir järnvägen mer energieffektiv. En anledning är den låga friktion järnhjul mot järnräls ger jämfört med gummihjul mot asfalt.

Vår debattartikel, som finns att läsa här eller i dagens tidning, tar sin utgångspunkt i det uppdrag regeringen har gett Trafikverket om ”att inleda planering för en utbyggnad av elvägar längs det statliga vägnätet”. I artikeln lyfter vi hur järnvägen skapar energieffektivitet och konkurrenskraft inte minst genom den minskade friktion som järnhjul ger mot järn, jämfört med gummi mot asfalt. Som vi skriver i artikeln ”Energianvändningen vid godstransport med eldriven lastbil blir minst det dubbla per ton och km”.

I vår debattartikel visar vi även att det finns en mängd förslag på både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder som våra medlemsföretag med hjälp av teknisk innovation kan genomföra för att skapa en mer robust järnväg. Vi ställer nu frågan till infrastrukturminister Tomas Eneroth, är du beredd att satsa på klimatsmartare transporter? Våra medlemmar, som är dem som kan stå för de tekniska lösningarna för att göra järnvägen mer effektiv, är redo att anta uppgiften.

Läs hela artikeln på Svd.se.