Järnvägsbranschen – tekniskt utmanande och intressant ur ett miljöperspektiv

Aron Norén studerar sista året på Teknisk Fysik för en master mot tillämpad Matematik/Data Science på KTH. Han var i sommar en av Swedtrains praktikanter på företagen Atkins, Alstom, MTR Tech, SWECO och WSP.

Spännande ur flera perspektiv

Jag valde att söka Swedtrains praktikprogram för att jag ville lära mig mer om tågbranschen, säger Aron. Han fortsätter: Branschen känns spännande ur flera perspektiv, dels är den tekniskt utmanande då vi är mitt i en digitalisering men den är även intressant ur ett miljöperspektiv då transportsektorn står för en stor del av Sveriges koldioxidutsläpp.

Aron Norén

Fint mottagande och inspirerande personer

Under sommaren har vi träffat fem olika företag, Atkins, Alstom, MTR Tech, SWECO och WSP. Den gemensamma nämnaren hos alla företagen har varit hur väl mottagna vi blivit och de inspirerande människorna vi träffat.

Vi fick en väldigt bra inblick i företagen och branschen som helhet under företagsbesöken. Utöver tiden på företagen har vi även gjort ett projektarbete kring Covid-19s påverkan på järnvägsbranschen. Min grupp tog fram rapporten Utmaningar och lösningar för järnvägsbranschen kopplat till Covid-19.

Hur upplevde du utformningen av praktiken och projektarbetet?
Jag uppskattade att vi uppmuntrades till att ta för oss och själva utforma praktikprogrammet utefter vad vi fann intressant. Under projektarbetet fick vi sätta mycket av det vi lärt oss under företagsbesöken på prov och komma med egna tankar och idéer kring en bransch som de flesta av oss kunde väldigt lite om innan vi påbörjade praktikprogrammet.

Jobbar mot gemensamma mål

Det bästa under sommaren har varit att få umgås med, och bli inspirerad av alla intressanta människor. Under Swedtrains mingeldag i augusti, när vi presenterade vår projektuppgift, fick vi återigen träffa alla och det är tydligt att trots att man jobbar på olika företag så kan man jobba mot gemensamma mål.

Om du är någon som funderar på att söka praktikprogrammet så kan jag verkligen rekommendera det. Du behöver inte alls ha någon tidigare erfarenhet inom branschen, bara ett intresse att lära dig mer om den. Jag har både haft en lärorik och rolig sommar tillsammans med de övriga praktikanterna.

Avslutningsvis vill jag tacka de deltagande företagen samt Swedtrain!

Vill du anmäla dig till praktikprogrammet 2021?

Om du vill söka till praktikprogrammet 2021, anmäl dig då på denna lista så kommer du att få mail när vi släpper annonsen.