Railify AB – Ny medlem i Swedtrain

Swedtrain är glada att välkomna Railify AB som ny medlem i föreningen. Företaget analyserar specifika utmaningar genom hela värdekedjan och skapar lösningar och resurser anpassade efter järnvägens kritiska processer och funktioner. I samband med det nya medlemskapet fick vi chansen att prata med Railifys grundare och VD Anders Jenry.

Hur skulle ni beskriva ert företag?

– Vi på Railify känner ett starkt ansvar för att säkerställa att Järnvägen attraherar fler passagerare och mer gods i syfte att skapa ett hållbart samhälle.

För oss är det allra viktigaste att driva kunden framåt på ett strukturerat och effektivt sätt, samtidigt som vi ökar kompetensen och förmågan framgent inom hela branschen.

Vad gör ni för era kunder?

– Våra kunder är både industrin, infrastrukturägare och operatörer. Vi levererar tekniska lösningar, projektledning och strategisk rådgivning inom de flesta funktioner och processer som är kritiska för järnvägen. Vårt senaste fokussegment är inom produkthållbarhet. Järnvägen i sig är det mest hållbara alternativet för att transportera människor och gods men även framtagandet av mobilitetslösningar måste vara klimatneutrala i ett livscykelperspektiv vilket våra kunder inser. På Railify har vi ett team med de bästa och skarpaste hjärnorna. Det tillsammans med mycket lång erfarenhet av nationella och globala järnvägsfrågor ger oss möjligheten att kunna analysera och lösa kundens specifika utmaningar genom hela värdekedjan.

Vad är det som gjort att ni sökt medlemskap i Swedtrain?

– Det som är järnvägens stora drivkraft är genuint hållbarhet, tillförlitlighet och kapacitetsförmåga. Det finns dock ett antal orosmoln. Utöver den politiska osäkerhet samt avsaknaden av politiska beslut om investeringar finns flaskhalsar inom kompetensförsörjningen. Stora delar av järnvägen är föråldrat och behöver rustas upp. De personer som har kompetens inom tex reläteknik och första/andra generationens signalsystem håller på att gå i pension samtidigt som systemen finns kvar i drift. Detta skapar utmaningar men även möjligheter när systemen ska rustas upp och nya digitala lösningar tar över och ger mervärde. Hela branschen måste samarbeta och vi på Railify vill bidra och påverka framgent!

Varmt välkomna till Swedtrain, Railify!