Kör, Vänta Kör – hur bäst utnyttja data om spårfordon

Förra veckan bjöd vi in till Swedtrain Tech & Future med temat Kör, Vänta Kör – hur bäst utnyttja data om spårfordon där Tåg i Bergslagen och AB Transitio diskuterade deras samarbete med Luleå Tekniska Universitet.

Med serien Swedtrain Tech&Future vill vi lyfta teknik- och framtidsfrågor i Järnvägsbranschen, med inspiration från vår egen och andra branscher. Sedan seriens start har vi bjudit på inspirationsföreläsningar från bland annat SJ, IBM och våra medlemmar.

I presentationen visade Håkan Jarl, teknisk chef, Tåg i Bergslagen och Richard Loe, Verksamhetsutvecklare IT, AB Transitio hur data och information kan användas i förvaltningen av fordonsflottor. Håkan framhåller att projektet har varit lyckat bland annat för att uppdraget var tydligt samt att man hade en gemensam agenda, där alla inblandade tjänade på att lösa problemet. Det är också av betydelse, menar han, att man hade rätt kompetens och en lösningsorienterad profil på projektbemanningen med förankring genom hela kedjan.

Trots att det finns olika intressen behöver man lyfta blicken för att få full utveckling och samarbeta samt, avslutar de, inte sträva efter ett perfekt resultat på första försöket. Vi måste våga prova oss fram ibland!

Tack säger vi till Tåg i Bergslagen och AB Transitio för den inspirerande presentationen!