Swedtrain Internship Program

Idag kickar vi i gång den fjärde omgången av Swedtrain Internship Program med fullspäckade veckor på våra medlemsföretag Alstom, Euromaint, Faiveley, SWECO, Twindej och WSP.

I år mottog vi återigen rekordmånga ansökningar från studenter runt om i Sverige som vill bidra till att utveckla järnvägen, vårt mest hållbara och effektiva transportslag! Efter en svår urvalsprocess hos Alstom, dit 17 studenter var inbjudna för intervju, gick sex vidare. De sex studenterna som blev utvalda för årets internship är Axel Nilsson (KTH), Matilda Rönkkö (Lunds tekniska universitet), Olle Blomqvist (KTH), Karin Lagrelius (KTH), Josefin Odelstam (Luleå tekniska universitet) och Fredrika Brink (Uppsala universitet).

-Jag ser fram emot att få upptäcka branschen tillsammans med de andra studenterna samt se hur vi kan bidra med våra perspektiv, säger Axel.

Under 7 veckor kommer de att få testa på konsultrollen, medverka i workshops, felsökning i underhållsdepå, göra analyser, sammanställa rapportunderlag och bidra med förslag till effektivisering. Under sommaren kommer de även få titta på hur vi kan öka Järnvägens attraktionskraft för resenärerna.

Idag startade programmet med en introduktionsdag på WSP där företagen och några av tidigare års praktikanter var på plats för att berätta om deras upplevelser.

Fredrika som läser till Civilingenjör i System i Teknik och Samhälle, säger att det ska bli roligt att få flera olika perspektiv i järnvägsbranschen sett till hållbarhetsaspekten samt hitta sin plats i det hela.

-Vårt unika internship program visar på hur branschens företag sluter sig samman för att visa fler vilken spännande bransch detta är! Detta är en av årets höjdpunkter och jag ser fram emot att höra vad studenterna kommer fram till under året och vilka förslag de kommer att ge i slutet av sommaren avslutar Gabriel Modéus, generalsekreterare, Swedtrain.