Avslutning av Swedtrain Internship Program

Den 31 augusti samlades interns och deltagande företag hos WSP för att gemensamt avsluta Swedtrain Internship Program med presentationer och ett mingel.

Under sommaren har Axel Nilsson, Matilda Rönkkö, Olle Blomqvist, Karin Lagrelius, Josefin Odelstam och Fredrika Brink haft fullspäckade veckor på våra medlemsföretag Alstom, Euromaint, Faiveley, SWECO, Twindej och WSP. Perioden har både inneburit mycket tågresande och spännande företagsbesök!

Dagen inleddes med en presentation av Björn Westerberg, WSP som presenterade Risk Management for Train Operators, en presentation som berörde cybersäkerhet med fokus på järnväg. Näst på tur att presentera gjorde Cecilia Mikivier, nyutexaminerad civilingenjör som presenterade sitt examensarbete, också på temat cybersäkerhet.

Under programmet fick alla interns i uppdrag att titta på hur vi kan öka järnvägens attraktionskraft för resenärerna. Den första gruppen med Matilda, Axel och Karin valde i sitt arbete att fokusera på hur en med hjälp av digitalisering kan förbättra tågens tillgänglighet och punktlighet. Åtgärder de föreslog var bland annat en ökad användning av AI, satellitinternet och standardiserat språk, så som ERTMS. Se deras presentation här.

Den andra gruppen som bestod av Olle, Fredrika och Josefin valde i stället att lägga fokus på innovation i samverkan med digitalisering. Gruppen ser att man tidigt kan gå ut i organisationen och förmedla teknik och nya innovationer. De har tittat på ledande aktörers arbetssätt för innovation och presenterade också fram ett verktyg och metod för nytänkande och innovation som det går att läsa mer om i deras presentation här.

Dagen avslutades med ett gemensamt mingel på WSPs takterrass.