Extra årsmöte och workshop med Trafikverket

Den 8 november samlades Swedtrains medlemmar för ett extra årsmöte som följdes av en workshop med Trafikverket på temat om vad Trafikverket gör och hur vi tillsammans utvecklar järnvägen med nya lösningar.

Förmiddagen startade med ett extra årsmöte om fastställande beslut om nya stadgar, beslut om verksamhetsplan 2023, budget 2023 samt medlems- och serviceavgifter för 2023. De nya stadgarna finns att läsa och laddas ned här!

Presentation av nya medlemmar

Efter årsmötet presenterade de tre nya medlemmarna STHK, Artex och Vossloh sina verksamheter.

STHK presenterades av en av grundarna och numera styrelseordföranden, John Adolfsson. STHK är ett konsultföretag som bidrar med kompetens inom allt från strategiska beslut till tillsättning av projektteam och genomförande. Artex presenterades av ägaren Björn Samenius. Artex grundades 1928 och har en historia inom industrisömnad. Idag har de ett ingenjörsteam som arbetar tillsammans med prototyptillverkare och textilhantverkare. Bertrand Gryspeert, vd på Vossloh Nordic Switch Systems AB avrundade med att berätta om företaget som är leverantör inom spårteknik och en del av en global koncern med heltäckande kompetens inom allt som rör järnvägsinfrastruktur.

Workshop med Trafikverket

Efter lunch fick vi en inledande presentation av Christian Lövling, Programansvarig och Bo Olsson, Programchef på Trafikverket som gav oss en redogörelse för deras prioriterade FoI-områden.

Deltagarna delades sedan in i flera mindre grupper för att arbeta kring vilka lösningar som kan förbättra järnvägen inom de närmaste åren.

Dagen avslutades med ett trevligt mingel!