2023 års vinnare av Swedtrains examenspristävling

I år utsåg juryn Elisabeth Skoglund och Vita Lundberg till vinnare av Swedtrains examenspristävling med bidraget ”Skyddsavstånd på järnväg, behov av regelförändringar vid ändrade förutsättningar”. Priset på 15 000 kr delades ut på middagen under mässan Train & Rail. I samband med vinnarnas presentation fick vi en pratstund med de om deras intresse för järnvägsbranschen och självklart det vinnande bidraget.

Elisabeth och Vita bor båda i Helsingborg och Vita har en master i ”Information management systems and technologies”, 120 hp i psykologi och är färdigutbildad högskoleingenjör i byggteknik. Elisabeth är utbildad lokförare, har läst flera andra teknikkurser på högskolenivå och är högskoleingenjör i byggteknik med planer på att läsa vidare inom riskanalys.

-Jag valde att läsa högskoleingenjör i byggteknik med inriktning järnvägsteknik efter att först ha läst ett gemensamt år på inriktning väg- och trafikteknik. Under det första året fick vi en bra bild av järnvägsbranschen som visade sig vara väldigt bred med flera tekniker som möts i ett system. En av de anledningar som gjorde att jag valde att fortsätta med inriktningen järnvägsteknik var att vi förutom byggtekniska kurser även fick lära oss el- och signalteknik. Sedan sommaren 2022 jobbar jag som signalingenjör på Sweco i Helsingborg med målet att bli signalsäkerhetsgranskare, säger Vita.

-Jag hade efter många år som lokförare bestämt mig för att byta bana och började studera till civilingenjör inom medicinteknik men efter något år blev längtan till järnvägen för påtaglig och ett byte till järnvägsteknik kändes självklar, ett beslut jag inte ångrat en sekund. Idag arbetar jag på Trafikverket som teknisk specialist och jobbar vidare med liknande frågor som examensarbetet behandlade.

Författarna var tidigt i kontakt med flera företag och fick många intressanta förslag på ämnen att skriva om för sitt examensarbete. På ett möte med Trafikverket lyftes dock frågan om skyddsavstånd och några månader senare var ämnet spikat: Är krav på skyddsavståndslängder faktiskt anpassade till tågets stoppsträcka?

Hur var dagarna på mässan och hur känns vinsten?

-Det var spännande och lärorikt att besöka mässan, säger Vita. En väldigt modern mässa, med så mycket att se! Vi skaffade nya kontakter och fick en ännu bredare bild av järnvägsbranschen. Det pågår mycket teknikutveckling i branschen.

-Och så roligt att många kom och lyssnade på vår presentation, tillägger Elisabeth. Vi fick så fin respons från våra chefer och kollegor på Trafikverket och Sweco. Vi är väldigt tacksamma mot Swedtrain för att få vara med på denna resa! Att få priset känns stort och väldigt roligt och som en bekräftelse på att vi är på rätt väg i vårt lärande.