Intressant inblick i BS Verkstäders omfattande verksamhet

Den 8 februari fick Swedtrain en intressant inblick i BS Verkstäders omfattande verksamhet, från underhåll av järnvägsfordon till egentillverkade växeldriv.

Falköpingföretaget stod värd för Swedtrains första öppna styrelsemöte 2024, som utöver ett studiebesök även gästades av Försvarsmakten och Tågföretagens Gustaf Engstrand. Dagen inleddes med en mycket generös lunch i BS Verkstäders matsal.

Under den första presentationen gav Försvaret en viktig inblick i Sveriges förändrade militära transportbehov med anledning av Natoansökan och det förändrade världsläget. Det blev tydligt att bättre samordning behövs när konkurrensen om kapacitet och kompetens inom en redan underdimensionerad sektor väntas att öka.

Tågföretagen presenterade initiativet Omtag Svensk Järnväg, som ska aktualisera järnvägsfrågan i debatten och diskutera lösningar för ett bättre fungerande järnvägssystem som bidrar till Sveriges tillväxt, näringslivets konkurrenskraft och kompetensförsörjningen. Läs mer på https://omtagsvenskjarnvag.se/

Varmt tack för gästfriheten, Britt-Inger (Bitte) Garsäter, Fritiof Schiller & hela teamet!