Inlägg av: annegeitmann

Swedtrains remissvar på Trafikverkets inriktningsunderlag

I remissvaret på Trafikverkets inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen 2026-2037 ger Swedtrain ett 40-tal förbättringsförslag för ökad måluppfyllelse, effektivare genomförande, drift, underhåll