Vad händer under hösten i Swedtrain?

Hösten har anlänt till Sverige och är fylld med lärorika seminarier och möten. Tillsammans kan vi se fram emot Tech&Future, seminarium om upphandlingar, workshop med Trafikverket, Järnvägsdagen och jullunch.

Cyberhot mot kritisk infrastruktur – från kriminella till statsaktörer

Den 29 september, klockan 16:00-17:00, bjuder vi in medlemmar till årets femte tillfälle av seminariekonceptet Swedtrain Tech & Future. Med serien vill vi lyfta teknik- och framtidsfrågor i Järnvägsbranschen, med inspiration från vår egen och andra branscher. 

Cyberhot drabbar alla, men kritisk infrastruktur attackeras både av kriminella cybergäng och statliga aktörer. På detta webbinarium får ni lyssna till Staffan Truvé, CTO/co-founder, Recorded Future som presenterar några aktuella exempel på attacker och diskuterar vilka hoten är och vad man kan göra för att skydda sina system.

Läs mer här!


Seminarium: Bli en vinnande anbudsgivare i offentliga upphandlingar

Den 11 oktober kl. 16:00-17:00 bjuder vi tillsammans med vår medlem RosholmDell Advokatbyrå in medlemmar i Swedtrain till ett digitalt seminarium på temat offentliga upphandlingar. Under seminariet får du bland annat veta mer om hur upphandlingsdokument kan förstås och hur ett vinnande anbud bör utformas. 

Martin Dell och Christian Nilsson arbetar i RosholmDells verksamhetsgrupper för järnväg och kollektivtrafik samt offentlig upphandling. Martin och Christian kommer bland annat gå igenom:

  • Hur upphandlingsdokument kan förstås
  • Hur ett vinnande anbud bör utformas
  • Möjligheter till dialog mellan leverantörer och upphandlande myndigheter och enheter
  • Hur anbudsprocessen ska hanteras för att inte omöjliggöra överprövningar

Läs mer här!


Scanias strategi för Open Source – från kommunikationsvärdet till informationssäkerhet

Den 20 oktober, klockan 16:00-17:00, bjuder vi in till årets sjätte tillfälle av seminariekonceptet Swedtrain Tech & Future. Temat är Open Source med talaren Jonas Öberg, IT Business Architect & Head of Scania Open Source Program, Scania.

Under webbinariet kommer han bland annat att dela med sig av Scanias Open Source-strategi och diskuterar dessutom värdet av kommunikation och utmaningarna kring informationssäkerheten.

Läs mer här!


Höstmöte med extra årsmöte och workshop med Trafikverket

Den 8 november bjuder vi in till ett höstmöte med ett extra årsmöte följt av en workshop med Trafikverket på temat Vad gör Trafikverket och hur utvecklar vi tillsammans järnvägen med nya lösningar?

Förmiddagen börjar med ett extra årsmöte och en presentation av nya medlemmar. Efter lunch har vi en workshop tillsammans med Trafikverkets avdelning för Forskning och Innovation. Vi avslutar självklart med ett mingel!

Läs mer här!


Järnvägsdagen 2022

Järnvägen behöver få en större roll i Sverige. Som det transportsätt som genom ökade godsvolymer och fler resenärer kan ge störst effekt på transportsektorns bidrag till att minska CO2-utsläppen borde det vara självklart. Men hur ska vi nå dit? Under Järnvägsdagen 2022 kommer vi att prata om framtiden ur fler perspektiv. Vad tror de unga egentligen om järnvägen? När kommer mobility as a service fungera på riktigt? Vad betyder tekniken för underhållet och framtidens järnvägssystem? Hur får vi ett helt intermodalt godstransportsystem? Hur når vi klimatmålen 2030? Och inte minst, vad säger politiken? Passa på att boka din biljett till ett early bird-pris idag! 

Early bird-priser till och med den 11 oktober: 

Medlemmar i Swedtrain och Tågföretagen: 1 590 kr exkl moms
Övriga
: 2 990 kr exkl moms

Från och med den 12 oktober:

Medlemmar i Swedtrain och Tågföretagen: 1 990 kr exkl moms
Övriga: 
3 590 kr exkl moms

Se hela programmet och köp din biljett idag!


Save the date – öppet styrelsemöte med jullunch

Den 6 december bjuder vi in alla medlemmar till ett öppet styrelsemöte och vår årliga jullunch! Under dagen erbjuds tillfällen att nätverka med andra medlemmar och möjlighet att påverka och höra vad som görs i föreningen. Spara datumet i era kalendrar, vi återkommer med plats och inbjudan!