Uday Kumar på Swedtrain Tech&Future

Förra veckan bjöd vi in till årets första Swedtrain Tech&Future på temat ”Transformative maintenance engineering and business solutions for railway assets” med talaren Uday Kumar, Professor tillika ämnesföreträdare och föreståndare, Järnvägstekniskt Centrum, Luleå tekniska universitet.

Med serien Swedtrain Tech&Future vill vi lyfta teknik- och framtidsfrågor i Järnvägsbranschen, med inspiration från vår egen och andra branscher. Sedan seriens start har vi bjudits på inspirationsföreläsningar från bland annat SJ, IBM och våra medlemmar Siemens. Till årets första seminarium bjöd vi in professor Uday kumar som gav en trendspaning från akademin!

Under presentationen talade Uday om möjliggörande teknologier som kan underlätta den digitala transformationen av industrin, som t ex Artificell Intelligens (AI), Virtual Reality, Augmented Reality, Big data analytics, Industrial Internet of Things (IIoT) och 5G. Den här typen av teknologier förväntas underlätta faktabaserat beslutsfattande i hela järnvägsbranschen genom avancerade analyser som kan förutsäga och förebygga fel och föreslå lämpliga åtgärder som kan förlänga livslängden på  järnvägssystemet.

Tack säger vi på Swedtrain till professor Uday Kumar och Luleå tekniska universitet!

Kommande seminarier i Swedtrain Tech&Future

Anmäl dig nu till vårens seminarier!

28 april 16:00-17:00 –  Kör, Vänta Kör – hur bäst utnyttja data om spårfordon?, TiB & Transitio

9 juni, 11:00-12:00 –  Edge – När serverhallen hamnar i mobilmasten och tillåter avancerade beräkningar i realtid, Tor Björn Minde, RISE