Inlägg av: annaliljestrand

Swedtrains examensarbetstävling 2024

Prissumman är 15 000 kronor samt eventuella resekostnader (med tåg så klart) till prisutdelningen. Priset delas ut på Swedtrains vårmöte

Inspirerande studiebesök hos Siemens Mobility

Vilken avslutning på året! Swedtrains sista öppna styrelsemöte höll vi hos Siemens Mobility i Hallsberg – inklusive besök i företagets nya lokverkstad.

Alternativ finansiering för järnvägen?

På scenen delade politiker, Trafikverket, investerare, jurister, konsulter med flera, med sig av sina erfarenheter och sin syn på möjligheterna

Gemensamt kan vi göra mer!

På två år har Swedtrain mer än fördubblat sitt medlemsantal. Det är en fantastisk utveckling som ger oss styrkan att

Informationsblad om Cyber Resilience Act

Bakgrunden är att dagens EU-regelverk för produkter inte är utformade för att hantera de utmaningar som är specifikt kopplade till