Inlägg av: annaliljestrand

Unga spanar om framtidens transporter

Berätta, vad pratade ni om under er presentation? Vi fick möjligheten att prata om våra förväntningar på framtidens tåg och

Swedtrain svarar om Framtidsspaning år 2050

Swedtrain blev under hösten inbjudna av Trafikverket att ge input till rapporten Scenarier och prognoser för framtidens järnväg (Järnväg 2050).

Säkra er monter på Train & Rail 2023

– Train & Rail är den mest heltäckande och relevanta mötesplatsen för järnvägsbranschen i Norden, säger Monika Johannesen, projektledare för

Hösten 2022 med Swedtrain

Möten och seminarier Under hösten har Swedtrain bjudit in till lärorika seminarier. Den 29 september fick vi till exempel lyssna

Swedtrains examensarbetstävling 2023

Prissumman är 15 000 kronor samt eventuella resekostnader (med tåg så klart) till prisutdelningen. Priset delas ut på Järnvägsbranschens nya

Unga spanar – öka attraktionskraften

Under programmet fick alla interns i uppdrag att titta på hur vi kan öka järnvägens attraktionskraft för resenärerna. I gruppen

Rekordmånga deltagare på Järnvägsdagen 

Framtidens kollektiva mobilitet och kombitrafikens potential Sverige behöver ett förändrat samhällskontrakt. De senaste 50–70 åren har kontraktet handlat om att