Inlägg av: annaliljestrand

16 YH-utbildningar med järnvägsfokus beviljade

Anläggningsingenjör järnväg: Plushögskolan AB – Teknikhögskolan Järnvägsingenjör: John Ericsson Institutet Anläggningsingenjör – Infrastruktur: Hermods AB Malmö Anläggningsingenjör – Infrastruktur: Hermods

Swedtrains nya Fokusgrupp Hållbarhet har startat

Swedtrain etablerar i dagsläget flera fokusgrupper för att aktivt utveckla strategiska områden och dra nytta av våra medlemmars expertkunskap. Den