Inlägg av: annaliljestrand

Höstmöte – Raka spåret framåt

Räls

Dagen startade med ett höstmöte för samtliga medlemmar där vi gick igenom året som gått och såg framåt mot 2021

Flexiwaggon – ny medlem i Swedtrain

Erbjuder lösning för klimatneutrala transporter Flexiwaggon möjliggör stora kostnadsbesparingar genom hela värdekedjan och erbjuder samtidigt en unik lösning för klimatneutrala

Debatt i SvD: Slutreplik om elvägar

I vår replik tar vi upp att med rätt satsningar på befintliga järnvägar, parallellt med nya stambanor, kan vi skapa