Inlägg av: annaliljestrand

Claes Lindholtz på Swedtrain Tech & Future

Claes på live på teams

Det nya seminarie- och möteskonceptet ska lyfta teknik- och framtidsfrågor i Järnvägsbranschen med talare både från vår och andra branscher.

2021: European year of Rail

European Year of Rail

Bara 7 % av EUs invånare väljer tåget framför andra transportmedel och endast 11 % av allt gods fraktas på

Swedtrain Tech and Future

Fast train

Med vårt nya koncept vill vi inspirera om nya lösningar och sätt att arbeta. Under våren börjar vi med digitala seminarier,

Kartläggning av kompetensbehovet

Örebro Euromaint

En av järnvägsbranschens största utmaningar är kompetensförsörjningen och flera olika initiativ pågår för att matcha företagens rekryteringsbehov. Vi tar nu