Inlägg av: annaliljestrand

Predge AB – ny medlem i Swedtrain

Tåg

I samband med att de blev medlemmar fick vi möjlighet att ställa Bengt Jonsson, som är vd på Predge, några

Flexiwaggon på Swedtrain Tech & Future

Railway woman

Flexiwaggon erbjuder en produkt baserad på transporter av lastbilar via järnväg som innebär noll i utsläpp. Idén, säger Hanna, dök

Claes Lindholtz på Swedtrain Tech & Future

Claes på live på teams

Det nya seminarie- och möteskonceptet ska lyfta teknik- och framtidsfrågor i Järnvägsbranschen med talare både från vår och andra branscher.

2021: European year of Rail

European Year of Rail

Bara 7 % av EUs invånare väljer tåget framför andra transportmedel och endast 11 % av allt gods fraktas på

Swedtrain Tech and Future

Fast train

Med vårt nya koncept vill vi inspirera om nya lösningar och sätt att arbeta. Under våren börjar vi med digitala seminarier,