Kategoriserade inlägg: Nyhet

Välkommen till framtiden – du behövs!

I rapporten kan du bland annat läsa om: För tre av fyra medlemsföretag har verksamheten påverkats av bristen på kompetens.

Nya Stambanor kräver alternativ finansiering

Sveriges framtidsutmaningar kräver både höghastighetståg och upprustning av den befintliga järnvägen. Därför behövs en alternativ finansiering av nya stambanor, vid

Ljus framtid, men ändå trögt

Alltså en i mina ögon attraktiv sektor att arbeta i. Samtidigt har företagen svårt att hitta personal, utbildningar till tågtekniker