Kategoriserade inlägg: Nyhet

Svensk industri behöver klimatsmarta transporter

Sverige har under lång tid varit en industrination i världsklass och kunnat behålla positionen tack vare stora naturtillgångar och innovationer.

SWEDTRAIN lämnar remissvar till Näringsdepartementet

SWEDTRAIN har tillsammans med Branschföreningen Tågoperatörerna  lämnat in ett remissvar Näringsdepartementet gällande höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar. Här kan du ladda ner och

SWEDTRAIN lämnar remissvar till Trafikverket

Här följer en sammanfattning av SWEDTRAINs viktigaste ståndpunkter och förslag: SWEDTRAIN stödjer Alternativ 3 (+15 procent) för att öka järnvägens

Järnvägar byggs för att utveckla samhället

SNS Konjunkturråd ifrågasätter investeringsbeslut som görs trots att de samhällsekonomiska kalkylerna pekar på bristande lönsamhet (DN Debatt 28/1). Men de

SWEDTRAINs Examenpris

Nu är utlysningen öppen för SWEDTRAINs Examenspris 2015. SWEDTRAINs examensarbetstävling syftar till att stödja utbildnings- och forskningsverksamhet inom järnvägsteknik vid

Teknikskiftet hotas när kompetensen går i pension

Dagens forsknings- och utbildningsresurser är otillräckliga i förhållande till de politiska ambitionerna om järnvägens potential och framtid. En förutsättning för

Järnväg och kompetens krävs

I enlighet med Swedtrains kommunikationsplan har vi tagit fram en artikel om vikten av att trygga kompetensensförsörjningen inom järnvägsbranschen för