Kategoriserade inlägg: Nyhet

SWEDTRAIN i möte med Infrastrukturministern

Detta möte lyfte bland annat trafikinformation och rådande läge i järnvägstrafiken med fokus på vinterförberedelser. Departementet har tidigare begärt in

Björn Asplund ny ordförande för Swedtrain

Måndagen den 14 november valdes Björn Asplund till ny ordförande för Swedtrain, Föreningen Sveriges Järnvägsindustrier, vid organisationen föreningsmöte i Stockholm. Björn Asplund

Järnvägssatsningar krävs för att nå miljömålen

Såväl resenärer som näringsliv efterfrågar transporttjänster som är punktliga, pålitliga och miljövänliga. Tågtrafiken har ökat markant de senaste 20 åren

Per Öster ny ordförande i SWEDTRAIN!

Per Öster VD för Alstom Norden valdes till ny ordförande för SWEDTRAIN, Föreningen Sveriges Järnvägsindustrier, vid årsmötet den 25 maj.